Author: Wiesław Wójcik (Wiesław Wójcik)

Home / Wiesław Wójcik
Wpis

Oferta zatrudnienia – chirurg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie (woj. lubuskie) pilnie zatrudni lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Kontakt telefoniczny – 601 550 484 lub sekretariat – (95) 755 3139 mail –  kadry@szpital-sulecin.pl

Wpis

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na dokonywaniu opisów badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań radiologicznych (RTG) w drodze transmisji elektronicznej (zdalnie) w podziale na 5 części (4 x TK, 1 x TK+RTG) Termin składania ofert – sekretariat SPZOZ, do 31.10.2022r., godz. 13:00 Szczegóły na stronie BIP szpitala.

Wpis

Konkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych i sekcji zwłok

Przedmiot konkursu: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych i sekcji zwłok na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie przez okres 24 m-cy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert (ZMIANA!): 24.10.2022r./12:00 Szczegóły na stronie BIP Szpitala.

Wpis

Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ds. zamówień publicznych (inspektor, specjalista – odpowiednio do wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia), do którego zadań będzie należało głównie: przygotowanie materiałów, organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego wspólnie z komórkami organizacyjnymi i osobami merytorycznie zainteresowanymi, zgodnie z ustawą Prawo zamówień...

  • 1
  • 2