Author: Wiesław Wójcik (Wiesław Wójcik)

Home / Wiesław Wójcik
Wpis

Konkurs ofert na zadanie: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

SPZOZ Sulęcin zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie„. Postępowanie prowadzone jest poniżej kwoty 130.000 zł netto. Termin składania ofert – do 15 lutego 2024r, do godz. 12:00, pisemnie na adres szpitala (69-200 Sulęcin, ul. Witosa 7) lub mailowo na adres:...

Wpis

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

SPZOZ Sulęcin ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: CPV: 85100000 – 0 usługi ochrony zdrowia, CPV: 85121200 – 5 specjalistyczne usługi medyczne, CPV: 85121100 – 4 ogólne usługi lekarskie, CPV: 75122000 – 7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej w ordynacji podstawowej oraz w połączeniu z wykonywaniem funkcji Kierownika.

Wpis

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.

Wpis

Oferta zatrudnienia – chirurg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie (woj. lubuskie) pilnie zatrudni lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Kontakt telefoniczny – 601 550 484 lub sekretariat – (95) 755 3139 mail –  kadry@szpital-sulecin.pl

Wpis

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na dokonywaniu opisów badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań radiologicznych (RTG) w drodze transmisji elektronicznej (zdalnie) w podziale na 5 części (4 x TK, 1 x TK+RTG) Termin składania ofert – sekretariat SPZOZ, do 31.10.2022r., godz. 13:00 Szczegóły na stronie BIP szpitala.

  • 1
  • 2