Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na dokonywaniu opisów badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań radiologicznych (RTG) w drodze transmisji elektronicznej (zdalnie) w podziale na 5 części (4 x TK, 1 x TK+RTG)

Termin składania ofert – sekretariat SPZOZ, do 31.10.2022r., godz. 13:00

Szczegóły na stronie BIP szpitala.