[layerslider id="1"]
Szpital Powiatowy

95 755 2431

Mail do rejestracji

rejestracja@szpital-sulecin.pl

Adres

ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Wita Państwa na stronie internetowej Szpitala i placówek połączonych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną ochrony zdrowia, której celem działania jest udzielanie świadczeń medycznych, objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie odrębnych umów, dla wszystkich pacjentów wyrażających wolę leczenia.

Obszar działania zakładu obejmuje zasadniczo teren i populację Powiatu Sulęcińskiego, w szczególności miasta i gminy Sulęcin, Lubniewice i Torzym, gminy Krzeszyce i Słońsk oraz miasto i gminę Ośno Lubuskie z Powiatu Słubickiego. Ponadto w zakładzie są leczeni wszyscy pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, wybierający go na zasadach określonych przez NFZ.

Organem założycielskim jednostki jest Powiat Sulęciński. Jej bieżącą działalnością kieruje Dyrektor, reprezentując ją również na zewnątrz.

Podmiotami SP ZOZ w Sulęcinie wykonującymi bezpośrednio świadczenia lecznicze są: Szpital Powiatowy z Oddziałem Medycyny Paliatywnej oraz Poradnie Specjalistyczne. W ramach szpitala funkcjonują ponadto jednostki krajowego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wysokiej klasy działania medyczne w SP ZOZ Sulęcin są realizowane poprzez zatrudnianie kompetentnych i oddanych pacjentom pracowników, stosowanie nowoczesnego sprzętu oraz procedur w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorych. Równocześnie funkcjonowanie zakładu opiera się na rachunku ekonomicznym uwzględniającym realia finansowe kontraktu z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

 

Aktualności, wydarzenia, informacje

Wykwalifikowana kadra

Szeroka specjalizacja

Diagnozowanie i pomoc

Leczenie, rehabilitacja

0 Oddziałów Szpitalnych
0 Poradnie Specjalistyczne
0 Pracownie Specjalistyczne
0 Kadra lekarska
0 Personel medyczny

Instytucje partnerskie

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp.
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach
Samodzielna Publiczna Woj. Stacja Pogotowania Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego