Konkurs ofert na zadanie: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

SPZOZ Sulęcin zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie„.

Postępowanie prowadzone jest poniżej kwoty 130.000 zł netto.

Termin składania ofert – do 15 lutego 2024r, do godz. 12:00, pisemnie na adres szpitala (69-200 Sulęcin, ul. Witosa 7) lub mailowo na adres: dag@szpital-sulecin.pl

Szczegóły i wymagane dokumenty – na stronie BIP Szpitala