Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pn. usługa badań z zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla SPZOZ w Sulęcinie

SPZOZ Sulęcin zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych pn. usługa badań z zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.

Termin składania ofert: do 04 stycznia 2024r. do godz. 12:00 w siedzibie oferenta (Sekretariat SPZOZ, ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin).

Szczegóły na stronie BIP Szpitala.