Krioterapia

Home / Krioterapia

Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie zaprasza do korzystania ze świadczeń krioterapii ogólnoustrojowej w komorze kriogenicznej

Co to jest  krioterapia ogólnoustrojowa? Czemu służy?

Krioterapia ogólnoustrojowa, czyli leczenie pacjenta temperaturami kriogenicznymi w zakresie od -120ºC do -150ºC wspomaga i uzupełnia leczenie podstawowe, rehabilitację narządu ruchu i rehabilitację neurologiczną. Leczenie niskimi temperaturami stanowi podstawowy element kriorehabilitacji, który dla zwiększenia i utrwalenia efektów terapii zimnem wykorzystuje gimnastykę, terapię indywidualną lub trening stacyjny. Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej nie są jedynie wskazane do wykonywania u osób chorych, ale mogą być stosowane także u osób zdrowych, które uprawiają różnego rodzaju sporty wyczynowe, bądź też amatorskie. Zabiegi w kriokomorze stanowią również jedną z form odnowy biologicznej.

Ważne!!! Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże ostatecznej kwalifikacji do zabiegu, w oparciu o przeprowadzony wywiad zdrowotny, dokonuje wyznaczony w tym zakresie lekarz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

Rejestracja na świadczenie: Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej SPZOZ w Sulęcinie (budynek szpitala – ul. Witosa 4, 69-200 Sulęcin).

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza (e-skierowanie – kod i PESEL lub skierowanie w wersji papierowej). Podczas rejestracji ustalany jest cykl przeprowadzenia zabiegów w kriokomorze.

DO POBRANIA:

Informacje ogólne o realizacji świadczeń krioterapii – TUTAJ

Regulamin korzystania z kriokomory – TUTAJ