Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie
KWESTIONARIUSZ SZCZEPIENIA Z OŚWIADCZENIEM DLA OSOBY NIELETNIEJ


Kliknij tutaj
Kliknij tutaj


Kliknij tutaj - osoba dorosła


Kliknij tutaj - osoba nieletnia
W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U.2019, poz. 1696, z późn.zm) SPZOZ w Sulęcinie publikuje
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.


RAPORT O DOSTĘPNOŚCI
Informujemy, że w naszym szpitalu istnieje możliwość wykonywania testów PCR (prywatnie), codziennie w godzinach od 7:30 do 8:00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 663 489 168

Koszt wykonania testu - 500 zł


Szpital dziękuje darczyńcom za przekazane środki
ochronne – każdy, kto chce pomóc personelowi medycznemu poprzez przekazanie środków ochrony (maseczek, gogli, fartuchów, kombinezonów, środków do dezynfekcji itp.) proszony jest o kontakt z pracownikiem Szpitala pod numerem telefonu: 663489168

Szpital przypomina, że na rachunek bankowy Fundacji „Nowoczesny Szpital” można wpłacać pieniądze z przeznaczeniem na środki ochronne. Każda wpłacona złotówka to kolejna maseczka, fartuch, rękawice dla pracowników naszego Szpitala. Osoby, które chcą pomóc proszone są o dokonywanie wpłat na dedykowany w tym celu rachunek bankowy nr:

62 1020 2036 0000 0102 0029 9834 PKOBP Oddział w Sulęcinie

- z dopiskiem DAROWIZNA

Dziękujemy każdemu, kto w tej trudnej rzeczywistości solidaryzuje się z naszym szpitalem.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną ochrony zdrowia, której celem działania jest udzielanie świadczeń medycznych, objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie odrębnych umów, dla wszystkich pacjentów wyrażających wolę leczenia.

Obszar działania zakładu obejmuje zasadniczo teren i populację Powiatu Sulęcińskiego, w szczególności miasta i gminy Sulęcin, Lubniewice i Torzym, gminy Krzeszyce i Słońsk oraz miasto i gminę Ośno Lubuskie z Powiatu Słubickiego. Ponadto w zakładzie są leczeni wszyscy pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, wybierający go na zasadach określonych przez NFZ.

Organem założycielskim jednostki jest Powiat Sulęciński. Jej bieżącą działalnością kieruje Dyrektor, reprezentując ją również na zewnątrz.

Podmiotami SP ZOZ w Sulęcinie wykonującymi bezpośrednio świadczenia lecznicze są: Szpital Powiatowy oraz Poradnie Specjalistyczne. W ramach szpitala funkcjonują ponadto jednostki krajowego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wysokiej klasy działania medyczne w SP ZOZ Sulęcin są realizowane poprzez zatrudnianie kompetentnych i oddanych pacjentom pracowników, stosowanie nowoczesnego sprzętu oraz procedur w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorych. Równocześnie funkcjonowanie zakładu opiera się na rachunku ekonomicznym uwzględniającym realia finansowe kontraktu z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Zapraszamy

* na strony internetowe
* do korzystania z usług medycznych SP ZOZ w Sulęcinie.

Dane teleadresowe przedsiębiorstw Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie:

Dyrekcja, administracja, dział techniczny
Sulecin, ul. Witosa 7
Tel. 95 755 3139, tel/fax (godz. 7-15): 95 755 2157
Mail: sekretariat.zozsul@gmail.com

Szpital Powiatowy w Sulęcinie
Sulecin, ul. Witosa 4
Tel. 95 755 2431, tel/fax (24h): 95 755 2111

Przychodnia Wielospecjalistyczna przy SPZOZ Sulęcin
Sulęcin, ul. Witosa 4
Tel. 95 755 2260
Mail: rejestracja@szpital-sulecin.pl

Medycyna Paliatywna przy SPZOZ Sulęcin
Sulęcin, ul. Witosa 4
Tel. 95 755 9609