Laboratorium

Home / Laboratorium

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

wykonuje badania zlecone przez komórki szpitala oraz przez lekarzy POZ. Istnieje też możliwość wykonania badań bez zlecenia (odpłatnie).

 

 Godziny pobierania/wydawania wyników:

Punkt pobrań materiału czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00

Odbiór wyników badań laboratoryjnych czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 14.30

Kontakt:

Telefon laboratorium: 95 755 95 82

Telefon serologia : 95 755 95 49

Telefon kierownik laboratorium /fax: 95 755 95 21

Adres email: laboratorium@szpital-sulecin.pl

Zakres wykonywanych badań:

– hematologia

– biochemia

– immunochemia

– hemostaza

– analityka

– serologia transfuzjologiczna

Pobieranie materiału do badań:

– w przypadku badań nieodpłatnych wymagane jest skierowanie z POZ lub poradni specjalistycznej

-badania odpłatne na życzenie pacjenta są wykonywane zgodnie cennikiem badań SP ZOZ (cennik badań znajduje się w regulaminie organizacyjnym SP ZOZ) jako plik do pobrania

-przed pobraniem materiału pacjent musi okazać dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL

Zasady przygotowania pacjenta przed pobraniem materiału do badań:

– bądź na czczo

– bądź wyspany

– rano wypij szklankę wody

– przyjdź wypoczęty, przed pobraniem usiądź na około 15 min

– nie wykonuj badań po intensywnym wysiłku, po spożyciu alkoholu.

Odbiór wyników

– osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość

– pacjent może udzielić pisemnego upoważnienia (gotowe druki dostępne w laboratorium) do odbioru wyników przez inną osobę. Dane osoby z upoważnienie muszą być zgodne z dowodem osobistym odbierającego.


 Badania laboratoryjne wykonywane są przez doświadczony personel o stosownych kwalifikacjach z zastosowaniem wysokiej klasy analizatorów.

Nasze Laboratorium uczestniczy w Powszechnych Programach Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Laboratorium posiada Certyfikat KPZOJ LIT w Warszawie