Praca

Home / Praca

Oferty pracy

Informacje i naborze na stanowiska wymagające procedury konkursowej – TUTAJ


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie zatrudni Diagnostę Laboratoryjnego z uprawnieniami Serologicznymi do pracy w ramach dyżurów w Pracowni Serologicznej w Laboratorium Diagnostycznym przy  SPZOZ w Sulęcinie.

Kontakt: kadry@szpital-sulecin.pl

Tel. 95 7559537 Sekcja Służb Pracowniczych

Poszukujemy pracownika! (2021-07-10)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie zatrudni osobę na stanowisko technika elektroradiologii w Pracowni RTG Szpitala  lub osobę z wykształceniem średnim na stanowisko referenta, która podejmie naukę w szkole na kierunku technik elektroradiolog. Szczegółowe informacje –  Sekcja Służb Pracowniczych, tel. 95-755-9537, mail : kadry@szpital-sulecin.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko referenta w Dziale Technicznym i Inwestycji do którego zadań będzie należało głównie:

 • Udział (realizacja) w projektach związanych z pracą Działu Technicznego i Inwestycji
 • Pilnowanie terminów przeglądów eksploatowanych urządzeń,
 • Nadzorowanie firm zewnętrznych realizujących prace na terenie Szpitala,
 • Uczestnictwo w komisyjnych odbiorach obiektów inwestycyjnych, modernizowanych i po remontach,
 • Monitorowanie dostępności funduszy unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 • Segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji,
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • Bieżące zadania zlecone przez przełożonego,
 • Wsparcie wewnętrznych systemów teleinformatyzacji.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych
 • Zaangażowanie w pracę, samodzielność w działaniu i odpowiedzialność,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie umiejętności obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym  (pakiet MS Office i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku)
 • Posiadanie znajomości procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, o finansach publicznych,
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność sporządzania zapytań ofertowych i dokonywania analizy rynku.

 

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Sekretariacie SPZOZ w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. W. Witosa 7 lub na adres mail kadry@szpital-sulecin.pl, kontakt tel. 95 755 9537

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Kierownik w Dziale Administracyjno – Gospodarczym oraz  Referent w Dziale Administracyjno – Gospodarczym do którego zadań będzie należało głównie:

 

 • porównywanie ofert materiałowych,
 • obsługa procesu przygotowania wniosku przetargowego,
 • współpraca z pracownikami zaopatrzenia oraz personelem medycznym w zakresie przygotowania wniosków przetargowych, realizacja ich zamówienia,
 • mile widziane doświadczanie w obszarze materiałów medycznych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w m.in. zakresie gospodarki odpadami medycznymi,
 • przygotowywanie wniosków o udzielanie zamówienia publicznego, opis Przedmiotu Zamówienia oraz wartości szacunkowe,
 • planowanie i dokonywanie zakupów,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • zadania logistyczne zamówień (odbiór materiałów, obsługa dokumentacji),
 • obsługa wewnętrznych systemów teleinformatycznych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne lub wykształcenie wyższe I stopnia,
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych,
 • Zaangażowanie w pracę, samodzielność w działaniu i odpowiedzialność,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie umiejętności obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym  (pakiet MS Office i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku)
 • Posiadanie znajomości procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, o finansach publicznych,
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność sporządzania zapytań ofertowych i dokonywania analizy rynku.

 

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Sekretariacie SPZOZ w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. W. Witosa 7 lub na adres mail kadry@szpital-sulecin.pl, kontakt tel. 95 755 9537

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych do którego zadań będzie należało głównie:

 

 • Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej zamówienia,
 • Przygotowywanie projektów umów o udzielanie zamówienia publicznego oraz porozumień i aneksów,
 • Udział w pracach komisji przetargowych,
 • Przygotowywanie planu zamówień publicznych w oparciu o plany poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • Współpraca, koordynacja, realizacja w zakresie zawartych umów w tym przygotowywanie zamówień, rozliczenia, naliczanie kar umownych,
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • Wsparcie zadań logistycznych, przyjmowanie przesyłek, wydawanie paczek, obsługa dokumentów,
 • Wsparcie obsługi wewnętrznych systemów teleinformatycznych,
 • Samodzielne realizowanie zadań w ramach przydzielonego zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe min. w stopniu licencjata,
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych,
 • Zaangażowanie w pracę, samodzielność w działaniu i odpowiedzialność,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie umiejętności obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym  (pakiet MS Office i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku)
 • Posiadanie znajomości procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, o finansach publicznych,
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność sporządzania zapytań ofertowych i dokonywania analizy rynku.

 

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Sekretariacie SPZOZ w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. W. Witosa 7 lub na adres mail kadry@szpital-sulecin.pl, kontakt tel. 95 755 9537