Zespół ds. Etyki

Start / Zespół ds. Etyki

Skład Zespołu:

  • lek. Marta Tomczak (INT) – przewodnicząca
  • piel. Lidia Wąsowicz

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

1. definiowanie problemów etycznych, mogących wystąpić w szpitalu i określenie sposobu ich rozwiązywania,

2. pomoc w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej pracownikom Szpitala, pacjentom, rodzinie pacjenta,

3. reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki,

4. szkolenie personelu z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego.