Zespół ds. Etyki

Home / Zespół ds. Etyki

Skład Zespołu:

  • lek. Marta Sztrauch-Tomczak – przewodnicząca
  • mgr Małgorzata Gronowska – Naczelna Pielęgniarka
  • mgr Agnieszka Pęczkowska

 

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

  1. Wdrażanie i monitorowanie funkcjonowania Kodeksu Etyki w SPZOZ Sulęcin
  2. Działania na rzecz aktywnego udziały pracowników w popularyzacji i przestrzeganiu Kodeksu
  3. Wnioskowanie do Dyrektora o uruchomienie działań edukacyjnych na rzecz utrwalania Kodeksu
  4. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn nie przestrzegania Kodeksu.