KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

SPZOZ Sulęcin ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:
  • CPV: 85100000 – 0 usługi ochrony zdrowia,
  • CPV: 85121200 – 5 specjalistyczne usługi medyczne,
  • CPV: 85121100 – 4 ogólne usługi lekarskie,
  • CPV: 75122000 – 7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
w ordynacji podstawowej oraz w połączeniu z wykonywaniem funkcji Kierownika.

Termin wykonywania świadczeń objętych postępowaniem konkursowym:
od 1 KWIETNIA 2023r. do 31 MARCA 2026r.
Miejsce i termin składania  ofert:
Sekretariat SPZOZ, do 22.03.2023r, do 10:00, osobiście lub pocztą tradycyjną.
Szczegóły na stronie BIP Szpitala.