Konkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych i sekcji zwłok

Przedmiot konkursu: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych i sekcji zwłok na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie przez okres 24 m-cy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert (ZMIANA!): 24.10.2022r./12:00 Szczegóły na stronie BIP Szpitala.

Read More

Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ds. zamówień publicznych (inspektor, specjalista – odpowiednio do wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia), do którego zadań będzie należało głównie: przygotowanie materiałów, organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego wspólnie z komórkami organizacyjnymi i osobami merytorycznie zainteresowanymi, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (prowadzenie rejestru zamówień publicznych, przygotowywanie umów do udzielanych zamówień, zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej SPZOZ, udział w opracowaniu regulaminów, zasad oraz innych dokumentów w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych).

Read More

Informacja dotycząca odwiedzin chorych w szpitalu

Ze względu na zniesienie stanu epidemii i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego SPZOZ w Sulęcinie wprowadza możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach. Odwiedziny odbywać się mogą codziennie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz od godz. 17:00 do godz. 19:00 pacjenta może odwiedzić jedna osoba, odwiedzający podczas odwiedzin zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 15 minut, w salach wieloosobowych może przebywać jedna osoba odwiedzająca. W szczególnych przypadkach kierownik oddziału lub lekarz dyżurny może zmienić godziny i czas odwiedzin, a w przypadku wystąpienia ogniska zakaźnego wprowadzić zakaz odwiedzin.

Czytaj więcej . . .

Ogłoszenie!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie zaprasza do kontaktu pielęgniarki, położne oraz lekarzy, którzy przybyli do naszych okolic uciekając z ogarniętej wojną Ukrainy. Szanowni Państwo, jeśli w Waszym otoczeniu znajdują się ww. osoby zainteresowane współpracą z naszym szpitalem, prosimy o kontakt telefoniczny: Sekretariat Dyrektora: 95-755-3139 lub Sekcja Służb Pracowniczych: 95-755-9537, kontakt osobisty: Sekretariat Dyrekcji Szpitala, ul. Witosa 7, Sulęcin lub e-mail:  kadry@szpital-sulecin.pl

Read More