KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

SPZOZ Sulęcin ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: CPV: 85100000 – 0 usługi ochrony zdrowia, CPV: 85121200 – 5 specjalistyczne usługi medyczne, CPV: 85121100 – 4 ogólne usługi lekarskie, CPV: 75122000 – 7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej w ordynacji podstawowej oraz w połączeniu z wykonywaniem funkcji Kierownika.

Read More

Oferta zatrudnienia – chirurg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie (woj. lubuskie) pilnie zatrudni lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Kontakt telefoniczny – 601 550 484 lub sekretariat – (95) 755 3139 mail –  kadry@szpital-sulecin.pl

Read More

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na dokonywaniu opisów badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań radiologicznych (RTG) w drodze transmisji elektronicznej (zdalnie) w podziale na 5 części (4 x TK, 1 x TK+RTG) Termin składania ofert – sekretariat SPZOZ, do 31.10.2022r., godz. 13:00 Szczegóły na stronie BIP szpitala.

Read More

Konkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych i sekcji zwłok

Przedmiot konkursu: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych i sekcji zwłok na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie przez okres 24 m-cy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert (ZMIANA!): 24.10.2022r./12:00 Szczegóły na stronie BIP Szpitala.

Read More