Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Dla pacjentów


SZKOŁA RODZENIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie kobiety od 28 tygodnia ciąży.

Kurs obejmuje 5 spotkań.

Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00 pod numerem telefonu 723 070 228

UDZIAŁ BEZPŁATNY


BORELIOZA - informacja dla rolników

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Terenowy w Sulęcinie - zamieszczamy poniżej pismo dotyczące zakaźnych chorób zawodowych rolników oraz związanych z nimi świadczeń wypłacanych przez KRUS.

Pismo KRUS

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta (druk do pobrania poniżej) można składać:
- w dni robocze w sekretariacie SP ZOZ,
- drogą elektroniczną na adres: sekretariat.zozsul@gmail.com
- pocztą tradycyjną na adres: SPZOZ Sulęcin, ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin.

WNIOSEK

Ocena korzystania z usług szpitala - ANKIETA

Poniżej znajdują się druki ankiet umożliwiających ocenę jakości usług oferowanych przez nasz Szpital (wersja DOC-do pobrania). Druki te dostępne są też bezpośrednio na terenie szpitala.

Wypełnione ankiety prosimy przekazać personelowi oddziału/poradni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: SPZOZ Sulęcin, ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin.

Ankieta - poradnie specjalistyczne
Ankieta - oddziały szpitalne
Ankieta - Laboratorium
Ankieta - pracownia RTG/MAMMO/TOMOGR

Informacje dla pacjentów korzystających z usług Pracowni Endoskopowej

Na badanie kolonoskopowe prosimy rejestrować się osobiście lub za pomocą
osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00.

Na badanie gastroskopowe prosimy rejestrować się telefonicznie (95-755-9600),
osobiście lub za pomocą osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 15:00.

Przygotowanie do zabiegu KOLONOSKOPII - ulotki informacyjne

Do pobrania poniżej - dwie ulotki informacyjne opisujące przygotowanie do zabiegu kolonoskopii

Przygotowanie się do kolonoskopii
Przygotowanie do kolonoskolii z wykorzystaniem preparatu CitraFleet

Rejestracja do poradni specjalistycznych

czynna tylko w dni robocze

Rejestracja osobista czynna od poniedziałku do czwartku 8.00 - 14.00, 15.00 - 18.00
w piątek 8.00 - 14.00

Rejestracja telefoniczna czynna 8.00 - 14.00
tel. 95-755-2260

Rejestracja internetowa:
e-mail: rejestracja@szpital-sulecin.pl

Rejestracja osobista do Poradni Ginekologicznej 8.00 - 14.00
telefoniczna do Poradni Ginekologicznej 8.00 - 11.00
tel. 95-755-9523

Rejestracja telefoniczna do Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Leczenia Uzależnień
Wtorek 16.30 - 17:30, Środa 15.30 - 16.30, Piątek 9.00 - 11.00
tel. 95-755-9677

Zespół ds. Etyki

    Skład zespołu:
  • lek. Marta Tomczak (INT) - przewodnicząca
  • piel. Lidia Wąsowicz

Grupa wsparcia"Po Stracie"

Grupa Wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.
Szczegóły TUTAJ

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w SP ZOZ rozpatrywane są przez:
1) Zespół ds. skarg i wniosków pacjentów i członków ich rodzin
2) Dyrektora SP ZOZ w Sulęcinie lub jego zastępcę
3) Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
    01-171 Warszawa
    ul. Młynarska 46
    tel.: (22)532-82-50
4) Lubuski Oddział Wojewódzki
    NFZ w Zielone Górze
    ul. Podgórna 9B
    65-057 Zielona Góra

Skargi i wnioski w SP ZOZ Sulęcin można składać:
1) Osobiście do Dyrektora w poniedziałki w godz. od 09:00 do 11:00
2) Pisemnie w sekretariacie SP ZOZ codziennie w godz. od 7:25 do 15:00
3) Osobiście w Dziale Rejestru i Nadzoru Usług Medycznych SP ZOZ codziennie w godz. od 10:00 do 12:00
4) Drogą elektroniczną do sekretariatu SP ZOZ na adres
    e-mail: sekretariat.zozsul@gmail.com lub telefaksem na nr: 95 755 21 57

design: www.stronydlaciebie.pl