Badanie sprawozdania finansowego SPZOZ w Sulęcinie za rok obrotowy 2021 i 2022

SPZOZ w Sulęcinie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę: Badanie sprawozdania finansowego SPZOZ za rok obrotowy 2021 i 2022.
Oferty proszę składać w sekretariacie SPZOZ (ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin) do dnia 22 października 2021r. do godz. 12:00.
Szczegóły na BIP SPZOZ: TUTAJ