KONKURS OFERT ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO: Usługa badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz SPZOZ w Sulęcinie

Przedmiotem postępowania są usługi badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonywane na potrzeby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.

Termin składania ofert – 10.11.2021, godz. 10:00 w sekretariacie SPZOZ Sulęcin.

Szczegóły i wyniki (stan na 30.12.2021r.) TUTAJ