Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa

Home / Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Sulęcinie, otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 32.576,53 zł na realizację zadania pn.:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2”

Całkowita wartość zadania: 32.576,53 zł.

Dofinansowanie dotyczy zakupu, dostawy urządzeń generujących wysokie przepływy ogrzanych i nawilżonych gazów oddechowych, które są dostarczane do pacjenta za pomocą różnych części wyposażenia.

W ramach niniejszego zadania zakupiono urządzenia typu ARIVO2 dla Oddziału Chorób Wewnętrznych – 1 szt. i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 1 szt. Celem inwestycji było zwiększenie możliwości terapeutycznych do leczenia pacjentów wysokim przepływem ogrzanych i nawilżonych gazów oddechowych potrzebnych w walce z COVID-19.

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Sulęcinie, otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 421.440,90 zł na realizację zadania pn.:

Rozbudowa instalacji wewnętrznych gazów medycznych na poszczególnych oddziałach w związku z COVID 19”

Całkowita wartość zadania: 443.687,20 zł

Dofinansowanie dotyczy przeprowadzenia modernizacji instalacji gazów medycznych na Oddziałach Szpitala Powiatowego w Sulęcinie zwiększając zasoby Szpitala w ilość miejsc z dostępem do instalacji gazów medycznych potrzebnych do leczenia pacjentów z COVID-19

 

W ramach niniejszego zadania wykonano modernizację instalacji gazów medycznych w Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie na oddziałach: Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Pediatrycznym, Medycyny Paliatywnej, Położniczo-Ginekologicznym Rooming-In. Zostały wykonane również prace budowlano-remontowe.

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Sulęcinie, otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 97.719,85 zł na realizację zadania pn.:

Posadowienie 7 tonowego zbiornika na tlen medyczny w związku z COVID 19”

Całkowita wartość zadania: 104.258.,01 zł.

W ramach niniejszego zadania stworzono projekt budowlany fundamentu, wykonano fundament i posadowiono 7 tonowy zbiornik tlenu medycznego wraz z parownicą. Celem inwestycji było zapewnienie możliwości leczenia większej ilości pacjentów tlenem medycznym w walce z COVID-19. Podniesienie standardu jakości i bezpieczeństwa świadczeń oraz kontynuacja zadania pn „Remont Instalacji Tlenowej (dostosowanie do większego zapotrzebowania na tlen z uwagi na COVID-19)”.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Sulęcinie, otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 245.122,80 zł na realizację zadania pn.:

Remont instalacji tlenowej (dostosowanie do zwiększonego zapotrzebowania na tlen z uwagi na COVID 19)”

Całkowita wartość zadania: 258.024,06 zł

Dofinansowanie dotyczy zwiększenia ciśnienia w instalacji tlenowej, poprzez wymianę parownicy na większą oraz dołożenie rurociągu łączącego zbiornik z tlenem medycznym z rozprężalni gazów medycznych oraz z instalacją bezpośrednio wchodzącą do Szpitala. Większe przepływy tlenu medycznego, pozwolą na leczenia większej ilości pacjentów z COVID-19.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne w Sulęcinie, otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 543.134,00 zł na realizację zadania pn.:

Modernizacja awaryjnego zasilania SPZOZ w Sulęcinie w energię elektryczną wraz z przystosowaniem infrastruktury”

Całkowita wartość zadania: 571.720,00 zł

Dofinansowanie dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa leczonych pacjentów z COVID-19, poprzez zapewnienie zasilania awaryjnego na wypadek utraty zasilania głównego. Zrealizowanie celu zapewni prawidłowe i stabilne zasilanie awaryjne.

 

W ramach niniejszego zadania zostaną zrealizowane zadania: wykonanie projektu instalacji elektrycznej, wymiana agregatów, przebudowano rozdzielnie główną, zainstalowanie systemu przełączania zasilania napięcia, modernizacje zbiornika na paliwo do agregatów oraz przeprowadzi się pomiary instalacji.