Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

W Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie - od strony ul Szpitalnej - zlokalizowana jest jednostka ratownictwa medycznego - Pogotowie Ratunkowe.

  • ZRM specjalistyczny "S" - zamknięty z dniem 15.09.2020r.,

  • ZRM podstawowy "P" (2 zespoły w Sulęcinie i 1 zespół Podstacja Krzeszyce) - całodobowo dwóch ratowników - wyjazdy do nagłych zachorowań z bezpośrednim zagrożeniem życia, wypadków drogowych itp.

  • Zespół Transportu Medycznego - całodobowo dwóch ratowników - działa poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, wykonuje wszelkie przewozy sanitarne pacjentów zlecane przez lekarzy szpitala, poradni specjalistycznych czy też lekarzy rodzinnych.

Uwaga! Wezwania ZRM powinny dotyczyć pacjentów z nagłym istotnym zagrożeniem zdrowia i życia. Każde wezwanie karetki powoduje, że jest ona przez pewien czas niedostępna dla innego chorego, może bardziej i szybciej potrzebującego ratunku. W dni robocze, w godzinach pracy, wizyty domowe wykonują dla swoich pacjentów lekarze rodzinni.