Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Książka telefoniczna - numery wewnętrzne

numery zewnętrzne (z pominięciem centrali): (95)755-9(...3 cyfry wewnętrzne)

np: IZBA PRZYJĘĆ     zewnętrzny: (95)755 9-556 lub wewnętrzny: 556
CENTRALA     (95)755 24-31 500
SOR 509
Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator 572
Dyżurka lekarska I 571
Sekretarka Medyczna 573
Pielęgniarka Oddziałowa 541
Dyżurka pielęgniarek I p. 544
Dyżurka pielęgniarek II p. 542
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 543
Oddział Chirurgiczny
Ordynator 508
Dyżurka lekarska 518
Pielęgniarka Oddziałowa 505
Dyżurka pielęgniarek I 504
Dyżurka pielęgniarek II 605
Sekretarka medyczna 627
Gab. zabiegowy 607
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Ordynator 503
Dyżurka lekarska 516
Dyżurka położnych 529
Sekretarka Medyczna 683
Oddział Dziecięco-Noworodkowy
Ordynator/Dyżurka lekarska 515
Dyżurka pielęgniarek (dziecięcy) 520
Dyżurka pielęgniarek (noworodki) 539
Sekretarka Medyczna 672
Automat tel. dla pacjentów 95 803 8224
Oddział Intensywnej Terapii (OIOM)
Ordynator/Dyżurka lekarska 507
Dyżurka pielęgniarek 502
Sekretarka medyczna 627
Oddział Medycyny Paliatywnej
Ordynator/Dyżurka lekarska 609
Dyżurka pielęgniarek 604
Sekretarka Medyczna 608
Gabinet zabiegowy 691
Oddział Rehabilitacji Medycznej
Ordynator/Dyżurka lekarska 545
Dyżurka pielęgniarek 588
Sekretarka Medyczna 555
Sala gimnastyczna 548
Gabinet zabiegowy fizykoterapii 590
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Izba Przyjęć 556
Sala reanimacyjno-zabiegowa SOR 525
Gabinet zabiegowy SOR 575
Pogotowie Ratunkowe - dyspozytor 999, 95755-2111, 602
Dyżurka lekarska "S" 678
Dyżurka lekarska SOR 679
Dyżurka kierowców i ratowników 579
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Transport POZ 95 755 9606
Blok Operacyjny
Pielęgniarka oddziałowa 624
Pokój personelu 623
Pokój lekarzy 622
Boks opisów 621
Pracownie:
Pracownia USG (Nowy Szpital) 531
Pracownia USG (przyziemie) 670
Pracownia prób wysiłkowych/Holter 586
Pracownia gastroskopii 600
Laboratorium - kierownik 521
Laboratorium 582
Pracownia RTG/TK + rejestracja RTG/TK 566
Pracownia EKG i audiometryczna 527
Fizykoterapia 510
Parafinoterapia 592
Wodolecznictwo/Gabinet masażu suchego 565
Krwiodawstwo i pracownia serologii (ul. Dudka 15) 534
Poradnie specjalistyczne (szpital)
Rejestracja: 95-755-2260, 95-755-9530
Położna "K" 523
Por. Zdrowia Psychicznego 677
Por. Dermatologiczna (Dudka 15) 673
Administracja i blok techniczny
Dyrektor (sekretariat) - 95755-3139 (tel) 2157 (fax) 599
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (sekretariat) 599
Naczelna Pielęgniarka 619
Kadry - kierownik 563
Kadry 537
Główny Księgowy 524
Księgowość (płace, kasa) 598
Księgowość (koszty) 589
Dział Techniczny 528
Dział Admin-Gospod. 533
Sekcja Transportu 540
Inspektor BHP 583
Kierownik RUM 553
Kuchnia ogólna 558
Rejestr Usług Medycznych - (95) 755 9322 554
Statystyka Medyczna 552
Ruch Chorych 535
Pralnia zakładowa 546
Centralna Sterylizatornia 577
Apteka szpitalna 536

design: www.stronydlaciebie.pl