Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w SulęciniePOŁOŻENIE

Większość poradni specjalistycznych znajduje się w najnowszej części szpitala (Blok C) - w przyziemiu (poziom rejestracji ogólnej, pokoje o numeracji 01.xx) oraz na parterze (poziom RTG, pokoje 1.xx)

Kilka poradni znajduje się w starszej części szpitala (Blok B, rejon wejścia do SOR), a część poradni POŁ-GIN to filie zlokalizowane poza Sulęcinem (Słońsk, Torzym, Krzeszyce, Ośno).


REJESTRACJA

Rejestracja ogólna (przyziemie, Blok C) czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00, 15.00 - 18.00

Rejestracja ogólna telefoniczna czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00
tel. 95-755-2260

Rejestracja ogólna internetowa:
e-mail: rejestracja@szpital-sulecin.pl
W wiadomości należy podać poradnię, do której pacjent
będzie zarejestrowany oraz dane pacjenta:
imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
Dodatkowo należy przekazać informację, czy jest to wizyta
pierwszorazowa lub kolejnorazowa oraz dane ze skierowania:
w przypadku e-skierowania należy podać czterocyfrowy kod,
w przypadku skierowania tradycyjnego należy podać datę wypisania skierowania,
lekarza kierującego oraz instytucję kierującą.

Rejestracja telefoniczna do Poradni Ginekologicznej: pon-ptk 8.00 - 11.00
tel. 95-755-9523

Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sulęcinie działa w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego , którego zadaniem jest zapewnienie dorosłym mieszkańcom powiatu sulęcińskiego i międzyrzeckiego, kompleksowej pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej w zakresie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz-szpital psychiatryczny, leczenie psychiatryczne, poradnia psychologiczna, poradnia psychiatryczna, szpital Obrzyce - Zapraszamy do Centrum Zdrowia Psychicznego

Rejestracja telefoniczna do Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 11:00,
tel. 95-755-9677
oraz rejestracja osobista - w godzinach pracy poradni.


WYKAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
z lekarzem przyjmującym oraz godzinami pracy (na rok 2020)


KLIKNIJ TUTAJ

design: www.stronydlaciebie.pl