Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Oddziały i pracownie szpitalaSzpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w Sulęcinie znajduje się w rejestrze jednostek ratownictwa medycznego prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego. Jego funkcjonowanie odbywa się w oparciu o kontrakt z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i wiąże się ściśle z działalnością mobilnych zespołów ratownictwa medycznego - specjalistycznego "S" oraz podstawowego "P".

SOR w Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie zlokalizowany jest na parterze, na poziomie wjazdu ambulansów i wejścia dla pieszych od strony ulicy Szpitalnej. Świadczy całodobowo usługi medyczne zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym "w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia". SOR nie zastępuje działalności lekarzy rodzinnych a jedynie ją uzupełnia, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.

SOR posiada własny personel medyczny, w tym stały dyżur lekarski i pielęgniarski. Funkcjonuje w oparciu o stacjonarne oddziały oraz bazę diagnostyczną Szpitala Powiatowego.

Najważniejszymi komórkami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są:

  • Sala reanimacyjno-zabiegowa
  • Sala zabiegowa
  • Izba Przyjęć z gabinetami konsultacyjnymi
  • Sale łóżkowe SOR - do wstępnej intensywnej terapii oraz obserwacji

Kierownik SOR: lek. Czesław Jacek Kisiała - specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa SOR: po. Bożena Teler


W SOR przyjmowany jest każdy pacjent, który w razie nagłego zachorowania lub wypadku zgłosi się lub zostanie przywieziony do szpitala w Sulęcinie. W Izbie Przyjęć przyjmowani są także chorzy kierowani do hospitalizacji w trybie planowym.


design: www.stronydlaciebie.pl