Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Oddziały i pracownie szpitala

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej jest nowocześnie wyposażoną placówką, w skład której wchodzi szereg pracowni diagnostycznych.
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dysponuje w chwili obecnej nowoczesną i spełniającą standardy europejskie aparaturą do klasycznych badań tomograficznych i mammograficznych oraz umożliwiającą wykonywanie szerokiego zakresu badań radiologicznych. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi dla wszystkich jednostek szpitala, a ponadto dla poradni przyszpitalnych i innych jednostek i placówek medycznych. Badania w klasycznej radiologii wykonywane są na bieżąco. Terminy badań muszą być ustalane tylko na badania mammograficzne, tomografii komputerowej i badania kontrastowe. Pacjenci ambulatoryjni mogą umawiać się na termin badania w rejestracji: osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów: 957559566, 957559527

Obecnie w skład Zakładu wchodzą:

  • Pracownia Tomografii Komputerowej
  • Pracownia Radiologii Ogólnej
  • Pracownia Mammografii

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej od 2010r. jest wyposażona w nowoczesny tomograf komputerowy ECLOS 8 HITACHI.
Czynna jest całodobowo, badania planowane wykonywane są od 8.00 do 11.00, po godz 11.00 wykonujemy badania bez kontrastu do godz 18.00. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonujemy badania pilne w ramach dyżuru. Wyniki badan pilnych są wydawane w dniu badania, badania zwykłe w ciągu kilku dni.

Badania tomografii komputerowej

W zakresie czaszki: głowa, twarzoczaszka, piramidy kości skroniowych, oczodoły, zatoki oboczne nosa, żuchwa, szczęka

W zakresie szyi: szyja, krtań, nosogardziel

Klatka piersiowa i śródpiersie, również metodą HRCT

Wszystkie kości i/lub stawy

Kręgosłup w całym odcinku

Jama brzuszna i jej narządy, również metodą dwu i trójfazową

Miednica

Angiotomografia komputerowa: naczyń mózgowych, szyjnych i kręgowych, aorty piersiowej i tętnic płucnych, aorty brzusznej i jej rozgałęzień


Badania tomograficzne są w miarę konieczności rekonstruowane w technikach 2D i 3D na specjalnej stacji graficznej obróbki obrazów

Obrazowanie naczyń - angiografia TK

Szczególnie istotne zastosowania wielorzędowa tomografia komputerowa znalazła w obrazowaniu naczyń. Angiografię tomografii komputerowej (angio-TK) wykonuje się po dożylnym podaniu jodowego środka cieniującego. Dobór odpowiedniego opóźnienia w akwizycji danych w zależności od badanego obszaru naczyniowego pozwala na uzyskanie obrazu w fazie tętniczej bądź żylnej.
Zakres zastosowań badań angiografii TK jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie naczynia: mózgowe, szyjne, naczynia kończonych, naczynia jamy brzusznej oraz klatki piersiowej.
Angio-TK ma szczególnie istotne znaczenie w rozpoznawaniu tętniaków i innych malformacji naczyń wewnątrzczaszkowych, zawężeń tętnic szyjnych, trzewnych, nerkowych, a także w diagnostyce zmian miażdżycowych tętnic kończyn. Angiografia TK jest szczególnie przydatną metodą w planowaniu zabiegów operacyjnych poszerzenia tętnic.

Przygotowanie do badań tomografii komputerowej

Badanie wykonywane jest na czczo (co najmniej 8 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od jedzenia). Jeśli badanie wykonywane jest w godzinach popołudniowych, można zjeść śniadanie. Nie należy powstrzymywać się od picia płynów. Przed badaniem wskazane jest przyjęcie zwykłej, dziennej ilości płynów (1-2 litry). Można pić wodę niegazowaną, niesłodzone soki owocowe, lekką herbatę. W dniu badania należy zażyć stale przyjmowane leki.
Na badanie należy zgłosić się pół godziny przed planowanym terminem. Należy zabrać ze sobą wyniki wcześniejszych badań obrazowych (zdjęcia rtg, USG, TK, MR oraz opisy badan) oraz dokumentację z przebiegu leczenia (karty informacyjne, wypisowe, wyniki badań).

Przed badaniem TK jamy brzusznej i miednicy należy zabrać ze sobą 1,5 litra wody niegazowanej.

Pracowania Radiologii Ogólnej

W godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania pilne w ramach dyżuru.
Warunkiem rejestracji i wykonania badania jest czytelnie wypełnione skierowanie na badanie z pełnymi obowiązującymi danymi. Skierowanie powinno określać cel badania oraz zawierać inne informacje niezbędne do jego prawidłowego przeprowadzenia i wymagane przez NFZ.
Skierowanie na badanie z użyciem promieniowania jonizującego powinno być oparte na przekonaniu, że jego wykonanie dostarczy informacji, które przyczynią się do prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, określenia jej przebiegu, do niezbędnej oceny skuteczności leczenia oraz że pożytek dla pacjenta będzie przewyższał możliwe ujemne następstwa dla zdrowia z tytułu ekspozycji na promieniowanie.
Wymagania jest dodatkowa zgoda pacjenta na inwazyjne badanie kontrastowe.
Zlecający badanie radiologiczne u kobiet w wieku rozrodczym powinien upewnić się czy badana nie jest w ciąży. Najwłaściwsze jest wykonanie badania radiologicznego w ciągu 10-ciu dni od pierwszego dnia miesiączki.

Wykonujemy dla naszych pacjentów:
Konwencjonalne badania radiologiczne w zakresie struktur anatomicznych i kośćca:

Klatki piersiowej

Jamy brzusznej

Miednicy

Czaszki

Kręgosłupa na całym odcinku

Kończyn górnych i dolnych

Obręczy barkowej


Badania radiologiczne kontrastowe

Urografia,

Cystografia,

Prześwietlenie przełyku i żołądka

Wlew cieniujący jelita grubego,

Pasaż jelitowy.


Pracownia Mammografii

Pracownia Mammografii jest wyposażona w Mammograf ALFA TR model MGF 101-2 INSTRUMENTARIUM, dodatkową wywoływarkę do obróbki mammograficznych błon rentgenowskich, kasety z foliami wzmacniającymi i błonami rentgenowskimi przystosowanymi wyłącznie do zdjęć mammograficznych, negatoskop przeznaczony do przeglądania zdjęć mammograficznych, aparaturę i sprzęt do kontroli procesu.
Pracownia jest objęta systemem Kontroli Jakości. Jest to szereg okresowych testów opracowanych przez wiodące w dziedzinie mammografii ośrodki w kraju. Kontrolują one jakość sprzętu i jego stabilność.
Pracownia jest czynna w dni powszednie w godz od 10.00 do godz 13.00
Badanie wykonuje technik rtg, a akceptuje lekarz radiolog.
Dodatkowo mogą być wykonane zdjęcia w innych projekcjach, jeśli akceptujący je lekarz radiolog uzna to za konieczne. Badanie obejmuje opis zdjęcia przez lekarza radiologa.

W pracowni można wykonać:

  • badanie mammograficzne ze wskazań lekarskich u pacjentów w każdym wieku;
  • badanie profilaktyczne;
  • kontrolne badania mammograficzne u kobiet powyżej 50-go i poniżej 69-go roku życia, w ramach skryningu;

Wydawanie wyników odbywa się codziennie za wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 18:00.
Wydawanie wyników pacjentom ambulatoryjnym odbywa się w rejestracji za okazaniem dowodu osobistego lub przez osoby trzecie za okazaniem pisemnego upoważnienia od osoby badanej wypełnianego w dniu badania

W Zakładzie funkcjonują również:

Pracownia elektrokardiografii - wykonuje badania codziennie od 8.00 do 18.00 dla wszystkich jednostek szpitalnych i innych placówek medycznych, obsługiwana jest przez personel Zakładu Rentgenodiagnostyki.

Pracownia Audiometrii - wykonuje badania codziennie od godz 9.00 do 11.00 dla wszystkich jednostek szpitalnych i innych placówek medycznych oraz badania za odpłatnością bez skierowania. Obsługiwana jest przez personel Zakładu Rentgenodiagnostyki. Pracownia wyposażona jest w kabinę dźwiękoszczelną.

Pracownicy

Personel Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej to grupa wykwalifikowanych lekarzy radiologów, techników elektroradiologii i pielęgniarek, służąca swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim pacjentom zgłaszającym się na badania tomografii, mammografii i diagnostyki obrazowej.

Personel Zakładu Rentgenodiagnostyki:

Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej

- lek. Med. Ewa Kurzymska - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki
- lek. Med. Tomasz Tereszczyk - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki

Kierownik zespołu techników / Inspektor ochrony radiologicznej

- Jolanta Furtak

Starsi technicy

- Grażyna Franaszek
- Danuta Kurałowicz
- Mieczysława Kubiak
- Anna Sakowska

Pielęgniarka dyplomowana

- Alicja Szolc

Zakład czynny jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Pracownie diagnostyczne pracują w godzinach 08.00-18.00 wykonując planowe i bieżące badania diagnostyczne, zaś w godzinach 18.00-08.00 wykonywane są badania w trybie pilnym z oddziałów szpitalnych oraz z Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

design: www.stronydlaciebie.pl