Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Zapytania ofertowe i ogłoszenia:

Usługa badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (2021-10-20)

Przedmiotem konkursu ofert są usługi badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonywane na potrzeby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.

Termin składania ofert - 10.11.2021, 10:00, w sekretariacie SPZOZ

Szczegóły na stronie BIP szpitala (obejmuje zmiany i wyjaśnienia z 27.10.2021r oraz 02.11.2021r): (https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzozsulecin/29/41/Usluga_badan_w_zakresie_diagnostyki_laboratoryjnej/)

    materiały własne SPZOZ

    design: www.stronydlaciebie.pl