Informacja dotycząca odwiedzin chorych w szpitalu

Ze względu na zniesienie stanu epidemii i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego SPZOZ w Sulęcinie wprowadza możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach.

Odwiedziny odbywać się mogą codziennie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz od godz. 17:00 do godz. 19:00

  • pacjenta może odwiedzić jedna osoba,
  • odwiedzający podczas odwiedzin zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
  • odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 15 minut,
  • w salach wieloosobowych może przebywać jedna osoba odwiedzająca.

W szczególnych przypadkach kierownik oddziału lub lekarz dyżurny może zmienić godziny i czas odwiedzin, a w przypadku wystąpienia ogniska zakaźnego wprowadzić zakaz odwiedzin.