Sulęcin 28-09-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 3008/ AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/04/20 dostawa środków dezynfekcyjnych w  rozbiciu na 5 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843  ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań.   AP/ZP/04/20   

w dniu 24-09-2020r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytania ogólne:
1. Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.  

2. Pytanie do SIWZ, rozdział 10, pkt. 10.3., ppkt. 10.3.1.2.  – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach ppkt. 10.3.1.2. dopuszcza przedłożenie badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium. 

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do asortymentu:

Zadanie 1, grupa I, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym o następującym składzie: Etanol, Propan-2-ol, Bifenyl-2-ol. Oferowany produkt  nie zawiera barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików, posiada wyjątkowe zalety w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym, właściwościom nawilżającym. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F, Tbc, V(polio, adeno, noro, BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV). Higieniczna dezynfekcja rąk w czasie – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie – 90 s. Produkt biobójczy, opakowanie 500ml

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem SIWZ.  

Zadanie 1, Grupa III, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do  mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, BVDV). Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm. Wyrób medyczny, opakowanie 200 szt.
Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, Grupa III, pozycja 2  -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych, produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne,   enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-8 ml/l (stężenie 0,3-0,8%), PH ok. 11 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, Grupa III, pozycja 3 -   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparat w proszku, nie wymagającego użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji . Spektrum: B(e. coli, p. aeruginosa, e. hirea, s. aureus ), TBC F, V(polio adeno), Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile, C. sporogenes). Skuteczność  w stężeniu 2% - 10 minut. Stabilność roztworu 36h, czas aktywacji produktu 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg. 

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, Grupa III, pozycja 3 – Prosimy o dopuszczenie oświadczenia producenta środka dot. Olympusa, w zamian za pozytywna opinię firmy Olympus.  

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.      

Zadanie 1, Grupa IV, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych,  produkty reakcji z kwasem chlorooctowym.  Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V( Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV ), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L 

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem SIWZ.  

Zadanie 1, Grupa IV, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5 L.
Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem SIWZ.  


Zadanie 1, Grupa IV, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki a 3,3g? 

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.


Zadanie 1, Grupa IV, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B, F(c. albicans), Tbc, V(rota, noro, BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV) – 1 minuta, adeno – 2 minuty?  

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem SIWZ.  

Zadanie 2, Grupa III, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny, płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni. Oferowany produkt posiada szerokie spektrum działania, charakteryzuje się wysoką kompatybilnością materiałową, posiada bardzo dobre właściwości myjące. Produkt może być dozowany przy pomocy automatów dozujących. Preparat może być stosowany w obecności pacjentów, nie wymaga spłukiwania. Skład: chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) zaw.:5% (50g/kg), alkil (C12-C16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) zaw.: 3,5% (35g/kg), N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) zaw.: 6,6% (66g/kg). Spektrum: B, F(c. albicans), Tbc (m. terrae), V(BVDV, Vaccinia, rota, noro). Produkt biobójczy, opakowanie 5 kg z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości 5kg = 5L.
Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem SIWZ.  

Zadanie 3, Grupa II, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Octenisept przeznaczony do  odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Produkt leczniczy, opakowanie 1000 ml. 

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.     

Zadanie 3, Grupa II, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Octenisept przeznaczony do  odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z atomizerem.  

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza. 

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.