Sulęcin 28-09-2020 r.

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 2974, 2987, 3002/ AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/04/20 dostawa środków dezynfekcyjnych w  rozbiciu na 5 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843  ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań.   AP/ZP/04/20   

w dniach: 22-09-2020r. i 23-09-2020r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4, Grupa 3, poz. 5 i dopuści:

Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m2, wymiarze 30 x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem - do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem suchych chusteczek Med Hygienic, na czas trwania umowy przekazane kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na to pytanie.

lub

Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m2, wymiarze 18 x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem - do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem suchych chusteczek Med Hygienic, na czas trwania umowy przekazane kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na to pytanie.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA ILOŚCI WKŁADÓW DO WIADERKA I WIADEREK DOZUJĄCYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE NA CZAS TRWANIA UMOWY.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4, Grupa 3, poz. 6 i dopuści:

Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m2, wymiarze 30 x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem - do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem suchych chusteczek Med Hygienic, na czas trwania umowy przekazane kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na to pytanie.

lub

Chusteczki jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70g/m2, wymiarze 18 x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem - do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem suchych chusteczek Med Hygienic, na czas trwania umowy przekazane kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na to pytanie.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA ILOŚCI WKŁADÓW DO WIADERKA I WIADEREK DOZUJĄCYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE NA CZAS TRWANIA UMOWY.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2.

1.      Dotyczy zadania 1 grupa 1 środki do higienicznego i chirurgicznego odkażania rak, pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie preparatu o nazwie Aniosgel 800 a 500 ml. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o konsystencji żelu, właściwości tiksotropowe. Zakres działania B, Tbc, F, V - do 30 sek. Wkład kompatybilny z łokciowymi i automatycznymi dozownikami Systemu Dermados. Jednocześnie zobowiązujemy się użyczyć dozowniki automatyczne, kompatybilne z systemem w ilości wskazanej przez Zamawiającego na czas realizacji umowy.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.      Dotyczy zadania 1 grupa 4, środki do dezynfekcji powierzchni, pozycja 5 i 6. Ze względu na zakończenie produkcji preparatu Surfanios Fresh Lemon, prosimy o dopuszczenie zamiennika o nazwie Surfanios Premium. Stężenie roztworu roboczego do 0,3%; możliwość stosowania w obecności pacjentów i na oddziałach noworodkowych oraz pediatrycznych; przyjemny zapach, dobre właściwości myjące, spektrum i czas działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) -

do 15 min.  Preparat jest aktualnie stosowany przez Zamawiającego do dezynfekcji powierzchni oraz zalewania suchych chusteczek.

 Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Firma 3.

  1. Dotyczy zadania 1 grupa 4, środki do dezynfekcji powierzchni, pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie preparatu Surfa Safe a 750 ml. Preparat do dezynfekcji i mycia inkubatorów i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w postaci piany. Zakres i czas działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Herpeswirus,) - do 5 min. Skład: IV-rzędowe związki amonowe (propionian), octan guanidyny, propan-1-ol, niejonowe związki powierzchniowo czynne .

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

  1. Dotyczy zadania 1 grupa 4, środki do dezynfekcji powierzchni, pozycja 4. Prosimy o dopuszczanie preparatu Incidin OxyFoam S a 750 ml w odpowiednim przeliczeniu na litry. Preparat sporobójczy w postaci piany do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych, skład H2O2.  Zakres i czas działania B, F,  V, S w czasie 5 min.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

  1.   Dotyczy zadania 1 grupa 4, środki do dezynfekcji powierzchni, pozycja 3 i 4. Prosimy o dopuszczenie ściereczek włókninowych o wymiarze 20cmx30cm a'200 sztuk, przeliczając ilość pojedynczych ścierek tak, aby  była zgodna z SIWZ, tj dla pozycji 3- 1 opakowanie, dla pozycji 4 -8 opakowań.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 4.

1.      Dotyczy Zadania 1 III Grupy środków do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu endoskopowego oraz środków do maszynowego mycia i dezynfekcji, pozycja nr 1 :

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, posiadających pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie wysokiej tolerancji materiałowej. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. posiadających w składzie aminę i czwartorzędowy związek amonowy, pakowane po 100szt, zarejestrowane jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Zalecane do dezynfekcji powierzchni z gumy, porcelany, aluminium, do głowic USG, lamp, foteli zabiegowych, inkubatorów. Działające na B, F, V – 1min, Tbc – 5min.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.      Dotyczy zadania 3, i Środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, pozycja na 1 :

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadającego w swoim składzie propan-2-ol oraz glukonian chlorheksydyny, wykazującego przedłużone działanie do 3h, działający na B, Tbc, F, V w ciągu 30sekund, produkt biobójczy, ph 7,3 – 7,8, opakowanie 0,5l.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.