Sulęcin 24-07-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 2322 / AS/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/02/20,  dostawę  ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.  .

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1843  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.    

w dniu 23-07-2020 r., wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1.     Dotyczy OPZ 5a - prosimy o dopuszczenie tylko ogrzewania niezależnego powietrznego, zamiast wodnego co zmniejszy koszt pojazdu. Po otwarciu drzwi na postoju pomiędzy przedziałami ogrzewana będzie przedział oraz kabina kierowcy.

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.     Dotyczy OPZ 5a - prosimy o dopuszczenie jednego uchwytu.

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

3.     Dotyczy opz 7 - prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie przewożona w ambulansie w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.

      Odpowiadamy: Drukarka HP officejet 100 Mobile,  uchwyt RAM-VPR-103.

4.     Dotyczy opz 7 - prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaka będzie przewożona w ambulansie w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.

     Odpowiadamy: Terminal Mobilny Durabook R11, uchwyt RAM-101U-2461.

5.     Dotyczy opz 7 - prosimy o podanie marki i modelu modułu teletonika jaki będzie przewożony w ambulansie w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.

      Odpowiadamy: Teletonika  FM 3300.

6.     Dotyczy opz 7 - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu jaki będzie przewożony w ambulansie w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.

      Odpowiadamy: Radiotelefon Motorola DM 4601e.

7.     Dotyczy opz 9k - prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga tylko miejsce do mocowania LP15 czy również uchwytu.

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga tylko miejsce do mocowania LP15,  uchwyt dostarcza Zamawiający.

8.     Dotyczy opz 9l - prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga tylko miejsce do mocowania respiratora czy również uchwytu - jeśli tak to prosimy o podanie marki i modelu.

      Odpowiadamy: Zamawiający wymaga tylko miejsce do mocowania respiratora.

9.     Dotyczy opz 9m - prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga tylko miejsce do mocowania pompy czy również uchwytu.

      Odpowiadamy: Zamawiający wymaga tylko miejsce do mocowania pompy.

10.  Wykonawca nie znalazł wymogu co do noszy. Prosimy o określenie marki i modelu noszy jaki będzie mocowany w ambulansie abyśmy przygotowali odpowiednie mocowanie.

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga zamontowanie na lawecie uchwyt  Stryker  REF 6376 do noszy Stryker M1.

11.  Z uwagi, iż belka zintegrowana z dachem, próżnia centralna przetwornica, ogrzewanie niezależne wodne, jonizator, szyberdach, przetwornica,  koło zapasowe nie są wymagane normą, a ważą w sumie około 80 kg, czy Zamawiający zgodzi się, aby włączyć to wyposażenie w rezerwę masową dedykowaną dla sprzętu medycznego? Przy takim rozwiązaniu rezerwa masowa na sprzęt medyczny będzie wynosiła 180 kg., a nie 260 kg.

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, oraz rezygnuje z wymogu centralnej próżni i koła
      zapasowego.

12.  Czy Zamawiający dopuści lawetę z klapką najazdową z przesuwem bocznym, ale bez wysuwu i możliwości ustawiania pozycji drenażowych. Pod linkiem znajduje się specyfikacja lawety: http://promeba.com/en/project/pb4201-extra-plane-stretcher-support-with-lateral-displacement/ Laweta jest tańsza, mniej awaryjna, cichsza podczas jazdy, prosta w obsłudze, dzięki niej wjazd noszy do i z ambulansu  wymaga mniejszej siły, a pozycje drenażowe można uzyskać na noszach.

 Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

13.  Prosimy o dopuszczenie zbiornika 71 l.

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

14.  Prosimy o potwierdzenie, że za przeglądy okresowe za bazówkę oraz adaptację pokrywa Zamawiający po wykonaniu usługi.

      Odpowiadamy: Koszty przeglądu okresowego za pojazd bazowy pokrywa Zamawiający, a za
      przegląd okresowy adaptacji pokrywa Wykonawca.

15.  Z uwagi na krótki termin składania ofert oraz okres wakacyjny, prosimy o wydłużenie składania ofert do 29-30.07.2020.

Odpowiadamy: Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 29-07-2020 r. 
 godz.10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 29-07-2020 r. godz.12:00

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.