Sulęcin 04-12-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 4342, 4343,4345, 4348/ AS/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/06/19,  dostawę sprzętu jednorazowego użytku w rozbiciu na 6 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

sprzętu jednorazowego użytku w rozbiciu na 6 odrębnych zadań.:   AS/ZP/06/19   

w dniu 02-12-2019 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Zadanie 1, poz. 14-15,21,31-37,

Czy zamawiający wydzieli poz. 14-15,21,31-37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 1, poz. 16-17

Czy zamawiający dopuści cewniki do podaży tlenu o rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 1, poz. 16-17

Czy zamawiający dopuści cewniki z drenem o przekroju standardowym, wzmocnionym wzdłużnie 6-cioma pasam?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1, poz. 32

Czy zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu dla dzieci, bez gąbki, dla chłopców i dziewczynek osobno?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ

 

Zadanie 2, poz. 11-14

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 2, poz. 11-14,18-21

Czy zamawiający wydzieli poz. 11-14,18-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3, poz. 2

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?           

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

                                       

Zadanie 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 2-3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania IS oraz TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

 

Zadanie 3, poz. 4

Czy zamawiający oczekuje przyrządu IS bursztynowego, a w opisie przedmiotu nastąpiła omyłka i zamawiający wymaga w poz. 2 i 3 takie same przyrządy IS?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ, pozycja 2 – przyrząd  do krwi, pozycja 3 – przyrząd  do płynów infuzyjnych, pozycja 4 – przyrząd  do płynów infuzyjnych (bez ftalanów).

 

Zadanie 3, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści przyrządy bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 2-4,37

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4,37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 30-33

Czy zamawiający wydzieli poz. 30-33 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 30-33

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem w kolorze mlecznym?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

 

Zadanie 3, poz. 30-33

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy strzykawki i logo producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 30-33

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji, posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę :

·       Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co  0,1ml

·       Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml

·       Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml

·       Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co  1ml

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2.

 

Zadanie 1 pozycja 14, 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem na opakowania?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’90szt. z przeliczeniem na opakowania?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1 pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z otworem centralnym i jednym otworem bocznym?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1 pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 2 pozycje 15, 16, 22 - 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 2 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

 

Zadanie 2 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3 pozycja 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV pozbawionego ftalanów. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez zawartości PCV.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3 pozycja 8-13

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem na opakowania?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza wycenę igieł j.uż. za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem na opakowania.

 

Zadanie 3 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 0,9x25mm lub 0,9x40mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne 26G z przepływem 15 ml/min?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści koreczki trójdrożne z przestrzenią martwą 0,3ml?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3 pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe LUER-LOCK 20ml bez rozszerzenia skali?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Firma 3.

 

Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi z komora kroplowa wolna od PVC  o długości 9cm w części przezroczystej filtr płynu 200um regulator przepływu dren o długości 150cm z logo producenta na zaciskaczu rolkowym z uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

 

Zadanie nr 3 poz. 3 ,4

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kroplowa o długości 62mm igła dwukanałowa  odpowietrznik niebeski z filtrem , filtr płynu 15um dren o długości 150cm z precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z logo producenta uchwytem na dren i miejscem na igle biorcza po użyciu . oba końce zabezpieczone ochronnymi kapturkami

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

 

Zadanie nr 3 poz. 3,4

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie nr 3 poz. 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opakowania folia?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150cm ? pozostałe zgodne z SIWZ

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie nr 3 poz. 8-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym igieł pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

 

Zadanie nr 3 poz.14-15

Czy zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli kaniulę w rozmiarze 24G (poz. 14), kaniulę 26G (poz. 15) zamiast 25G

Odpowiadamy: Tak.

 

Zadanie nr 3 poz.14-15

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dziecięcej wykonanej z FEP? Pozostałe zgodne z SIWZ

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

 

Zadanie nr 3 poz.14-15

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dziecięcej wykonanej z PUR? Pozostałe zgodne z SIWZ

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadani nr 3 poz. 16

Czy zamawiający wyrazi zgoda na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR z dodatkowym portem górnym w rozmiarze:

 

22 G

0,80 x 25

38

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadani nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgoda na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE z dodatkowym portem górnym w rozmiarze

22 G

0,8 x 25

31 ml/min

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną kaniulę dożylną z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza. Cewnik wykonany z teflonu (FEP) z dwoma paskami kontrastującymi w RTG. Port boczny samodomykający się. Zabezpieczenie ostrza oraz koreczek portu bocznego kodowany kolorystycznie. Wyposażona w skrzydełka mocujące, filtr hydrofobowy oraz koreczek Luer-Lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec. Op. zbiorcze a'50 szt. 16G 1,7 x 45mm - przepływ 200ml/min.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3, poz. 25

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty / zamknięty przestrzeń martwa 0,02ml

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

 

 

 

Zadanie 3, poz. 28

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego portu iniekcyjnego dla dzieci do użytku nawet do 7dni, przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do 600 aktywacji. Bez elementów metalowych, bez aplikatora. Opakowanie folia/papier.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 29

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego portu iniekcyjnego do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa membrana, do 500 aktywacji, długość całkowita ok. 9,5cm. Średnica wew. dren 1,1mm, zew. 2,35mm, z zaciskiem na drenie oraz obrotowym łącznkiem luer-lock na jego końcu, bez aplikatora. Opakowanie folia/papier.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 30-33

Proszę o dopuszczenie strzykawek z nazwa producenta na cylindrze, bez nazwy strzykawek na cylindrze, gdyż strzykawka nazywa się strzykawka np. 20 ml Luer (w zależności od rozmiaru).

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3, poz. 30-33

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z tłokiem z polietylenu, cylindrem z polipropylenu?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 30-33

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym kolorem lekko mlecznym tłokiem?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3, poz. 33, 34

Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 34

Proszę o dopuszczenie strzykawki o skali nominalnej 20 ml, bez rozszerzenia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 35,36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polietylenu i smarowanego kauczuku syntetycznego

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 38

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki o pojemności 1ml do tuberkuliny z niebieskim tłokiem skala co= 0.01 ml z igła 0,45x13mm z logo producenta na korpusie?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie 3, poz. 38

Proszę o dopuszczenie strzykawek z nazwa producenta na cylindrze, bez nazwy strzykawek na cylindrze, gdyż strzykawka nazywa się strzykawka do tuberkuliny

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 4.

Zadanie nr 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści Obwód oddechowy anestetyczny dla dorosłych, karbowany, 2 gałęzie dł. 180 cm, dodatkowa gałąź 100 cm z workiem bezlateksowym 2 L, łącznik Y z 2 portami z zatyczkami, kolanko, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie nr 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści objętość oddechową 200-1000ml?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie nr 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczno-mechaniczny, bakteryjno-wirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa 40 ml, złącza proste 22M/15F-22F/15M, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, masa 29g, skuteczność nawilżania przy VT=500ml – 32mg/H2O/l, z portem kapno, w kolorze zielonym, przejrzysty?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ. Zamawiającemu zależy na filtrze Hepa o wysokiej skuteczności i małej przestrzeni martwej.

 

Zadanie nr 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, bez wymiennika ciepłą i wilgoci, przestrzeń martwa 34ml, łącznik prosty 22M/15F-22F/15M, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, masa 34g, port do kapnografii?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci do długich zabiegów.

 

Zadanie nr 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczno-mechaniczny, bakteryjno-wirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa 40 ml, łączniki prosty 22M/15F-22F/15M, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, masa 29g, skuteczność nawilżania przy VT=500ml – 32mg/H2O/l, z portem kapno?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do obwodu oddechowego 15cm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Zadanie nr 6 poz. 15

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z żelowego tworzywa?
Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

 

 

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.