Sulęcin dnia 05 -09-2019 r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/05/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 221 tys. Euro, na dostawę materiałów opatrunkowych  w   rozbiciu na 14 odrębnych zadań., dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 19-08-2019 r. zostało złożonych 10 ofert tj.

  Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 17,

95-200 Pabianice

 

zad. 2  - 121.150,43 zł.

zad. 5 -    59.425,16 zł.

 

2.

 

Euro Trade Technology Sp. z o.o.

ul. Siemiradzkiego 19

64-920 Piła

 

zad.  4 -  4.752,00 zł.

 

3.

 

CREATUS Marta Chromicz

ul. Zajęcza 14 d

70-795 Szczecin

 

zad.  9  -  21.497,40 zł.

 

4.

 

J.Chodacki, A.Misztal "Medica" Sp.J

ul. Przemysłowa 4A

59-300 Lubin

 

zad. 4 -  4.752,00 zł.

 

5.

 

SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

ul. Częstochowska 38/52,

 93-121 Łódź

 

zad.  3  -       285,01 zł.

zad. 10 -   40.580,78 zł.

zad. 12 - 104.857,20 zł.

 

6.

 

ASPIRONIX POLSKA Sp. z o.o.

ul. Różyckiego 3

31-324 Kraków

 

zad. 13 -     2.786,40 zł.

 

7.

 

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

 

zad. 7  -     8.944,13 zł.

zad. 8  - 188.406,00 zł.

 

8.

 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26,

87-100 Toruń

 

zad. 1  - 154.883,34 zł.

zad. 11 -  96.908,40 zł.

 

9.

 

ZARYS International Group  Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

 

zad. 4   -    4.320,00 zł.

zad. 14  - 19.769,40 zł.

 

10.

 

Smith & Nephew Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

 

zad.  3   -  11.042,57 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

  Oferta nr 08 –  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

                           ul. Żółkiewskiego 20/26,   87-100 Toruń

 cena oferty brutto:                                                                                                                      154.883,34  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

 08

60,00

20,00

20,00

60,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu  09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 01 –  PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.

                          ul. Żeromskiego 17,  95-200 Pabianice

cena oferty brutto:                                                                                                                      121.150,43  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 10 –  Smith & Nephew Sp. z o.o.

                          ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      11.042,57  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

10

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  12-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 09 –  ZARYS International Group  Sp. z o.o. Sp.k.

                           ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

cena oferty brutto:                                                                                                                      4.320,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

54,55

20,00

20,00

94,55

04

54,55

20,00

20,00

94,55

09

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  12-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 01 –  PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.

                          ul. Żeromskiego 17,  95-200 Pabianice   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      59.425,16  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

6. Zadanie nr.6 –  unieważniono zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.).,                    
                               nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

7. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.7 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 07–  Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

                          ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

cena oferty brutto:                                                                                                                       8.944,13  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

07

60,00

20,00

20,00

100,00

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

8.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.8 następującą ofertę

 

  Oferta nr 07 –  Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

                          ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

cena oferty brutto:                                                                                                                      188.406,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

07

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  06-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 06-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

9.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.9 następującą ofertę

 

  Oferta nr 03 –  CREATUS Marta Chromicz

                          ul. Zajęcza 14 d, 70-795 Szczecin

 cena oferty brutto:                                                                                                                      21.497,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

10.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.10 następującą ofertę

 

  Oferta nr 05 –  SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

                          ul. Częstochowska 38/52,  93-121 Łódź

 cena oferty brutto:                                                                                                                      40.580,78  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

11.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.11 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 08 –  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

                            ul. Żółkiewskiego 20/26,  87-100 Toruń

 cena oferty brutto:                                                                                                                      96.908,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                           

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

08

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

12.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.12 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 05 –  SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

                          ul. Częstochowska 38/52,  93-121 Łódź     

 cena oferty brutto:                                                                                                                      104.857,20  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-06-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

13.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.13 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 06 – ASPIRONIX POLSKA Sp. z o.o.

                         ul. Różyckiego 3, 31-324 Kraków

cena oferty brutto:                                                                                                                      2.786,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

06

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

14.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.14 następującą ofertę

 

  Oferta nr 09 –  ZARYS International  Group  Sp. z o.o. Sp.k.

                           ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze       

 cena oferty brutto:                                                                                                                      19.769,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

09

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  09-09-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 09-09-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986  z póź. zm.) w postępowaniu o zmówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „dostawa materiałów opatrunkowych  w   rozbiciu na 14 odrębnych zadań” znak: AP/ZP/05/19. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin zawiadamia:

o odrzuceniu oferty nr.05 w zadaniach : zad. nr.3 zał. 2/3 złożonej przez:

 

SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

 ul. Częstochowska 38/52,  93-121 Łódź

 

Podstawa prawna:

Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm. )

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

 

Uzasadnienie faktyczne::

Zad. nr.3, zał.2/3

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania 3  zał.2/3,    Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania dotyczące produktów. W dniu 14-08-2019 r. znak: SPZOZ- 2961, 2962,2963,2964 / AP/19, Zamawiający udzielił wyjaśnienia na zadane pytanie do SIWZ o treści:  „Zamawiający w zad.3  popełnił błąd pisarski, w kolumnie zapotrzebowania, prawidłowo powinno  być „opakowania”. Oferent w załączonym   formularzu ilościowo - cenowym  zał.2/3, poz.1, poz.2, nie wprowadził wymaganych zmian, co spowodowało,  iż treść formularzu ilościowo - cenowym  zał.2/3, poz.1, poz.2 nie odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzucił ofertę nr.05  dla zadań : zad. nr.3 zał..2/3, jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Z  poważaniem