Sulęcin 14-08-2019 r.

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 2941, 2942,2948 / AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/05/19,  dostawę materiałów opatrunkowych w   rozbiciu na 14 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

Materiałów opatrunkowych w   rozbiciu na 14 odrębnych zadań.:   AP/ZP/05/19   

w dniach: 13-08-2019r., 14-08-2019r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry nasączonym 70% alkoholem izopropylowym pakowanym pojedynczo- gazik złożony czterokrotnie, 8 warstw włókniny w rozmiarze 16cmx 10cm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 2.

 

ZADANIE  2

 

1.     Poz. nr 6,7,8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o długości 5 m z przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

            Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

2.     Poz. nr 11 i 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców zgodnych z SIWZ, jednakże o długości 9,2 m z przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

            Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

3.     Poz. nr 31 - prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości niejałowych serwet gazowych.

            Odpowiadamy: Zamawiający prosi o wycenę: ilość sztuk w opakowaniu 20 szt,  

             zapotrzebowanie ( opakowań 500 op.)

 

ZADANIE  5

 

4.     Poz. nr 5,6,7,8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do wilgotnego opatrywania ran, aktywowanego roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Prośbę motywujemy tym, iż wymagane przez Państwa opatrunki tj. 12 – godzinny i 24 – godzinny, zostały wycofane z produkcji.

            Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

5.     Poz. nr 5 i 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku opisanego w pytaniu powyżej, w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm?

           Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 3.

 

            Zadanie nr 4

 

1.     Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji nasączonych 70% alkoholem izopropylowym złożonych dwukrotnie , pakowanych podwójnie w szczelne saszetki w rozmiarze ( po rozłożeniu) 3,0 cm x 6,5 cm.

            Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 4.

 

Zadanie 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gazę w roli?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1, poz. 5-7,8-9

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze ok. 30 g/m2(+/-5)?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 1, poz. 5-7

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1, poz. 1-7

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 2, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Zadanie 2, poz. 19-21

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 2, poz. 19-21

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

 

 

Zadanie 2, poz. 19-21

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 2,poz. 19-21

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 2,poz. 19-21

Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m.  1szt.,  ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga wyceny 1 szt. =25 mb.

 

Zadanie 2, poz. 1-8,19-21

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-8, 19-21 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Zadanie 14, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Zadanie 14, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

 Odpowiadamy:  Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Zadanie 14, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Zadanie 14, poz. 4

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Zadanie 14, poz. 1-4, 7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4, 7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.