Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu 25.06.2019 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

SIWZ nr 106/2019/N/SULĘCIN.

www://suprabrokers.pl/medycyna-przetargi

 

 W związku z powyższym na stronie internetowej  www.suprabrokers.pl  pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/641  zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami.

                                                                                  

                                                                                   Z poważaniem.