Sulęcin 27-05-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1895, 1896, 1900/ AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/03/19 dostawa środków dezynfekcyjnych w  rozbiciu na 5 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986  ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań.   AP/ZP/03/19   

w dniu 27-05-2019r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Zadania produkt z Zadania 1 Grupa 3, poz. 1 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Zadania produkt z Zadania 4 Grupa 3, poz. 5 i dopuści:

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze 30 x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem wiaderek Med Hygienic. Zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 30 szt. lub w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie.

lub

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze 18 x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem wiaderek Med Hygienic. Zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 30 szt. lub w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Zadania produkt z Zadania 4 Grupa 3, poz. 6 i dopuści:

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze  30 x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem wiaderek Med Hygienic. Zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 60 szt.lub w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie.

lub

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru i celulozy, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze  18 x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia. Kompatybilne z systemem wiaderek Med Hygienic. Zobowiązujemy się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 60 szt.lub w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Zadania produkty z Zadania 4 Grupa 3, poz. 8 i 9 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, gramatura 23g/m2?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2.

 

Dotyczy zadania 1 grupy III pozycji 1:

1.    Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę) na bazie wielu składników aktywnych w tym chlorku didecylodimetyloamonowego w opakowaniach konfekcjonowanych po 450 sztuk chusteczek o rozmiarze 115x220 mm po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015. Możliwość zastosowania do: głowic USG. Wyrób medyczny klasy IIb. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

2.    Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę) na bazie wielu składników aktywnych w tym chlorku didecylodimetyloamonowego w opakowaniach konfekcjonowanych po 225 sztuk chusteczek o rozmiarze 250x300 mm po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015. Możliwość zastosowania do: głowic USG. Wyrób medyczny klasy IIb. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

3.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 1 grupy III i utworzenie z niej oddzielnej części? Zgoda na powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonej części większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

       Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 3.

 

       Dotyczy Zadania nr 2  - III Grupa środków do dezynfekcji powierzchni

 

1.      Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji
i mycia inkubatorów i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w postaci piany na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego i chlorku poliheksametylenobiguanidyny o zakresie działania B, F (c. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, A H5N1, , A H1N1, Corona – 5 min., Tbc, F, Noro – 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

2.      Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący działanie bójcze  w czasie :

ü      15 minut na B, F, V (HCV, HBV), S (B. subtilis)

ü      30 minut na B, Tbc (M. terrae), F, V (HCV, HBV, Poliowirus, Adenowirus), S (B. subtilis, B. cereus,  C. difficile), spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Dotyczy zadania nr  4- III Grupa środków do dezynfekcji powierzchni

 

3.      Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkrustowanych chlorem suchych chusteczek wykazujących działanie wobec B, Tbc, F, V, S (C. Difficile, C. perfingens, B. subtilis, C. Difficile 027) w czasie 15 min., C. sporogenes – 60 min., spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.