Sulęcin 20-03-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1038,1041,1042, 1045 / AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/02/19,  dostawa materiałów szewnych  w rozbiciu na 4 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

materiałów szewnych w rozbiciu na 4 odrębne zadania :   AP/ZP/02/19  

w dniu 18-03-2019 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie 1, dotyczy zad. 1/ 2A  poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.1  szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą, 25 mm z nitką 4-0  o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy zad. 1/ 2A  poz.8

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.8  szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą, 35 mm z nitką 2-0  o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 3, dotyczy zad. 1 /2A  poz.8

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.8  szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą, 30 mm z nitką 0  o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 4, dotyczy zad. 1/ 2A  poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.9  szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą, 39 mm z nitką 1  o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dotyczy zad. 1/ 2A  poz.10

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.10  szwu podwiązki o grubości 2 na szpuli o dł. 300 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 6, dotyczy zad. 1/ 2A  poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.11  szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną 19 mm wykonaną z wysokiej jakosci stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie  z nitką 4-0  o dł. 45 cm w kolorze białym.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 7, dotyczy zad. 1/ 2A  poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.13  szwu z igłą 1/2 koła okrągłą, 25 mm z nitką 3-0  o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 8, dotyczy zad. 1/ 2A  poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.16  szwu z igłą 1/2 koła okrągłą przyostzroną 48 mm z nitką 5  o dł. 4x75 cm.

 W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi złożenie naszej firmie ważnej oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 9, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.1- 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2b poz.1-31 zamiast opisanych  szwów, również  szwy o następujących parametrach :

szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliester złożonego z glikolidu i laktydu- (pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 10, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.8  szwu podwiązki o grubości 2 o dł. 6x75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 11, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.12

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.12  szwu z igłą prostą konwencjonalnie tnącą, 60 mm z nitką 2-0  o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 12, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.14

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.14  szwu z igłą okrągłą ½ koła 37 mm z nitką 4-0  o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 13, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.18  szwu z igłą okrągłą przyostrzoną  ½ koła 40 mm z nitką 2-0  o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.21  szwu z igłą okrągłą ½ koła 27 mm z nitką 2 o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.23  szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 37 mm z nitką 2 o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 16, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.26  szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.26  szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 48 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 18, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.28

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.28  szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 65 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 19, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.29

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.29  szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 65 mm z nitką 2 o dł. 5x75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 20, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.30

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.30  szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 65 mm z nitką 2 o dł. 100 cm.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.31  szwu z igłą okrągłą typu J ½ koła 32 mm z nitką 1 o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 22, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.32-35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.32-35 zamiast opisanych szwów  również szwy o następujących parametrach:

syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), profil podtrzymywania tkankowego ok 80% po 7 dniach, ok. 75% po 14 dniach, ok. 65 % po 21 dniach, ok. 50% po 28 dniach, ok. 25 % po 42 dniach.

Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni.

W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych  pozycji do osobnego zadania co umożliwi złożenie naszej firmie ważnej oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 23, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.33

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.33  szwu z igłą okrągłą  ½ koła 30 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 24, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.34

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.34  szwu z igłą okrągłą przyostzroną  ½ koła 48 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 25, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.35  szwu z igłą okrągłą przyostzroną  ½ koła 48 mm z nitką 1 pętla o dł. 150 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 26, dotyczy zad. 2/ 2B  poz.36-42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2/ 2B poz.36-42 zamiast opisanych szwów  również szwy o następujących parametrach:

syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), profil podtrzymywania tkankowego ok 80% po 7 dniach, ok. 75% po 14 dnaich, ok. 65 % po 21 dniach, ok. 50% po 28 dniach, ok. 25 % po 42 dniach.

Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni.

 W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych  pozycji do osobnego zadania co umożliwi złożenie naszej firmie ważnej oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 27, dotyczy zad. 3/ 2C  poz.1-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  w zadaniu 3/2C poz. 1-8 zamiast opisanych szwów  również szwy o następujących parametrach:

szwy wykonane z wchłanianego syntetycznego poliestru składającego sięz glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. Wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczepienia.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 27, dotyczy zad. 3/ 2C  poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3/ 2C poz.2 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie 28, dotyczy zad. 3/ 2C  poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3/ 2C poz.3 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła 40 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 29, dotyczy zad. 3/ 2C  poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3/ 2C poz.7 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 40 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem w  SIWZ.

Pytanie 30 dotyczy zad. 3/ 2C  poz.9-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3/ 2C poz. 9-10 zamiast zamiast opisanych  szwów, również szwy o następujących parametrach : monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z syntetycznego poliestru zbudowanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu, zachowujące nie mniej niż 50 do 60% wytrzymałości węzła w 5 dni od wszczepienia oraz nie mniej niż 20 do 30% wytrzymałości węzła w 10 dni od implantacji,.Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie następuje po 21 dniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie zakończone po 56 dniach.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

Pytanie 31 dotyczy zad. 3/ 2C  poz.9-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3/ 2C poz. 9-10 szwów o długości 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Firma 2.

 

Pytanie 1, dotyczy zad. 1/ 2A  poz. 7

  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1/ 2A poz.7 szwu z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą, 30 mm z nitką 2-0  o dł. 75 cm.

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Pytanie 2, dotyczy zad. 1/ 2A 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w zadaniu 1 od wymogu aby asortyment w ramach jednego pakietu pochodził od jednego producenta.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

 

 

Firma 3.

 

Dot. Zad.1/ 2A poz. 10, 11

Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, niewchłanialne., jedwabne, powlekane silikonem, kolor czarny?

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Dot. Zad.1/ 2A poz. 10, 11

Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, niewchłanialne., poliestrowe, powlekane silikonem, kolor zielony?

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Dot. Zad.1/ 2A poz.15, 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Dot. Zad.2/ 2B poz. 1-31

W związku z tym, że asortyment opisany w ww. pozycjach posiada tylko jeden producent nici, zwracam się       z prośbą o dopuszczenie szwów, które różnią się  od opisywanych w SIWZ jedynie stosunkiem glikolidu do L-laktydu i zamiast wymaganych (35/65) jest (30/70).

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Dot. Zad.2/ 2B poz.26

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 45 mm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Dot. Zad.2/ 2B poz. 31, 36-39

Czy Zamawiający dopuści szew z nitką o długości 75 cm?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Dot. Zad.2/ 2B poz. 32-35

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Dot. Zad.2/ 2B poz. 36-42

W związku z tym, że asortyment opisany w ww. pozycjach posiada tylko jeden producent nici, zwracam się   z prośbą o dopuszczenie szwów, które różnią się  od opisywanych w SIWZ jedynie siłą podtrzymywania, która po 14 dniach wynosi ok.75% i ok. 65-70% po 28 dniach .

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Dot. Zad.3/ 2C poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne szwy plecione szybkowchłanialne - po ok. 42 dniach, wykonane z kwasu glikolowego, powlekane  polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% - po 8-11 dniach, bezbarwne?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Dot. Zad.3/ 2C poz. 2, 3, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 45 mm?

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Dot. Zad.3/ 2C poz. 9, 10

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Dot. Zad.4/ 2D poz. 4, 5

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Dot. Zad.4/ 2D poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o pH 2-4, czasie wchłaniania 1 miesiąc oraz czasie hemostazy 1-5 minut, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Dot. Zad.4/ 2D poz. 6-10

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Dot. Zad.4/ 2D poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne szwy, monofilamentowe, niewchłanialne, niepowlekane, wykonane z polipropylenu?

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Firma 4.

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 5 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „…od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie” na „…od momentu uznania reklamacji.”

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany brzmienia słów do umowy na „od momentu uznania reklamacji.”

 

3.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. b):

 

1.      Strony  ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu    przysługiwać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz następującej wysokości:

 

     b) za zwłokę w wykonaniu umowy 0,2% wartości brutto niewykonanej w terminie   części dostawy,   
     za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie 
     części dostawy.

Odpowiadamy: Zgodnie z  zapisem w SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.