Sulęcin 22-01-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 288,292 / AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/01/19,  dostawę rękawic zabiegowych      w rozbiciu na 3  odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

rękawic zabiegowych  w rozbiciu na 3  odrębne zadania.:   AP/ZP/01/19   

w dniu: 21-01-2019 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

Pytanie nr 1 – dotyczy zad.1 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji rękawice o długości min. 285mm w opakowaniu podwójnym: koperta wewnętrzna papierowa, zewnętrzne opakowanie jednostronnie pokryte folią od wewnątrz?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy zad.1 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji Rękawice chirurgiczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna polimeryzowana długość rękawicy min.300mm, grubość na palcu 0.20-0.21mm, na dłoni 0.18-0.19mm oraz na mankiecie 0.15-0.16mm, siła zrywu min. przed starzeniem 15N oraz min. po starzeniu 13N, wydłużenie min. przed starzeniem 1080%, AQL 1.0. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, zgodne z ASTM F1671, zgodne z EN 374-1(z wył. Pkt.5.3.2)-2-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978. Na każdym opakowaniu wewnętrznym rękawicy nadruk rozmiaru. Opakowanie oznakowane datą sterylizacji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zad.1 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic chirurgicznych ortopedycznych, jałowych, lateksowych bezpudrowych, kształt anatomiczny, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana, długość rękawicy minimum 295mm grubość średnia na palcu 0.330mm, średnia na dłoni 0.300mm oraz średnia na mankiecie 0.260mm, siła zrywu średnia przed starzeniem 27N oraz średnia po starzeniu 24N, wydłużenie średnie przed starzeniem 922%, średnie po starzeniu 901%, poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978 (potwierdzone raportem badania wytwórcy oraz raportem badania z niezależnego laboratorium). Odporne na działanie cementu kostnego potwierdzone badaniami wykonanymi przez jednostkę niezależną. Oznakowane datą produkcji,  oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy zad.1 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic chirurgicznych jałowych, lateksowych, bezpudowych również do systemu podwójnego zakładania (double gloving) jako rękawice spodnie, kształt anatomiczny, kolor niebiesko-zielony,  mankiet rolowany z opaską samoprzylepną,  dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma) powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą, długość rękawicy minimum 295mm, grubość średnia na palcu 0.190mm, średnia na dłoni 0.180mm oraz średnia na mankiecie 0.130mm, siła zrywu średnia przed starzeniem 13N oraz średnia po starzeniu 12N, wydłużenie średnie przed starzeniem 906%, średnie po starzeniu 872%, poziom protein lateksu poniżej 30µg/g, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, oznakowane datą produkcji. Oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy zad.2 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic diagnostycznych, nitrylowych bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor lawendowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum 260mm, grubość na palcu 0.10mm, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0 Rękawice ułożone w pudełku w sposób umożliwiający pobranie dokładnie jednej rękawicy, ułożone precyzyjnie, bez widocznych zagnieceń. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978, przebadane na przenikanie co najmniej 15 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 w tym etanol i izopropanol min. 1 poziom (bez informacji na opakowaniu), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowana fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671. oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy zad.2 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic diagnostycznych, nitrylowych bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, długość rękawicy minimum 240mm grubość na palcu 0.11mm, rękawice posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną, (bez etanolu i izopropanolu), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F 1671?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy zad.3 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic diagnostycznych, nitrylowych bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor biały, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość min. na palcu 0.11mm, na dłoni min.0.08mm oraz na mankiecie min.0.06mm, siła zrywu min. przed starzeniem 9N oraz min. po starzeniu 8N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 co najmniej 10 substancji na co najmniej 2 poziomie w tym 1 substancja z załącznika A normy 374-1, bez nadruku na opakowaniu, przebadane na działanie 2 alkoholi, rękawice wolne od ftalanów rękawice wolne od akceleratorów chemicznych rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’50 sztuk?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy zad.3 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic diagnostycznych, nitrylowych bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany,  dostępne w rozmiarach XS – XL. Rękawice w kartoniku o wymiarach: 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania.- obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców, długość rękawicy min. 240mm grubość min. na palcu 0.12mm, na dłoni min.0.08mm oraz na mankiecie minimum 0.06mm, siła zrywu min. przed starzeniem 9N oraz min. po starzeniu 8N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0.

Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, oznakowany  fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie?           Odpowiadamy:   Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2.

Zadanie 1 /2A pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice opakowanie podwójne, wewnętrzne papierowe i zewnętrzne foliowe?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 /2A pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające  nadruk rozmiaru na każdej rękawicy a odstąpi od wymogu aby rękawicę posiadały nadrukowaną nazwę producenta ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3 /2C pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga rękawic odpornych na przenikanie co najmniej 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na minimum 2 poziomie ochrony w tym izopropanol min. 70% i etanol min. 70% potwierdzone raportem z badań wg EN374 z jednostki niezależnej?

Odpowiadamy:

Zadanie 3 / 2C pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga zgodności z normą EN 374- 1, 2, 3 co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu?

Odpowiadamy:

Zadanie 3 / 2C pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o średniej grubości na palcu 0,08mm?

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.