Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500164679-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.
Sulęcin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583174-N-2018
Data: 05-07-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Witosa  7, 69200   Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 559 500, e-mail zozsul@mp.pl, faks 957 552 157.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-sulecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-20, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-23, godzina: 08:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych