Sulęcin 25-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1595/ AP/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/04/18 dostawa środków dezynfekcyjnych w  rozbiciu na 4 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 4 odrębne zadania.   AP/ZP/04/18   

w dniu: 24-04-2018 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 Grupa III poz. 3 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 Grupa III poz. 5 i dopuści:

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy, celulozy i poliestru, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze  30x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia oraz kompatybilne systemowo wiaderka dozujące. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 30 szt.

lub

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy, celulozy i poliestru, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze  18x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia oraz kompatybilne systemowo wiaderka dozujące. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 30 szt.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 Grupa III poz. 6 i dopuści:

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy, celulozy  i poliestru, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze  30 x 34 cm, dostarczane w zwojach liczących 100 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia oraz kompatybilne systemowo wiaderka dozujące. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 60 szt.

lub

Chusteczki  jednorazowe, nisko-pyłowe, wykonane z mieszaniny wiskozy, celulozy  i poliestru, o gramaturze 70 g/m2, wymiarze  18 x 25 cm, dostarczane w zwojach liczących 300 szt. perforowanych chusteczek, oddzielenie  opakowanych folią wraz z etykietą. Przeznaczone do osuszania powierzchni - lub po ich nasączeniu odpowiednim preparatem – do  dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia oraz kompatybilne systemowo wiaderka dozujące. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na czas trwania umowy kompatybilne wiadra o pojemności 5,5l z systemem dozującym w ilości 60 szt.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 Grupa III poz. 8 i 9 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? nie przebadane dermatologicznie. (13727, 13624, 14476)

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? nie przebadane dermatologicznie.(13727, 13624, 14476)   

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.