Sulęcin 12-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1419 / AS/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/02/18,  dostawę  ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.  .

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.    

w dniu 11-04-2018 r., wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie 1.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie

drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z

funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „

światla przeciwmgielne przednie ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego

rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł

przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u

wszystkich producentów samochodów ?

Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy

przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans ze standardową belką przednią  i tylną niezintegrowaną z nadwoziem ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik z Euro 6 zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm , pojemności skokowej 2299cm³, napędem przednim, manualną skrzynia biegów  6 + 1,

- którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C

- bez elektrycznego wspomagania domykania drzwi bocznych

- z szybą przednią ogrzewana powietrznie

- posiadający drzwi przesuwne  z progiem pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3  i  wymogiem  NFZ  wynoszącej 165 cm (przejście w świetle 165 cm x 40 cm ) , na potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą ?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie 4.

Zamawiający wymaga przegrody z przejściem z przedziału pacjenta do kabiny kierowcy oraz podłogi łatwo zmywalnej połączonej szczelnie z zabudową boków .

Rozwiązanie takie stwarza niebezpieczeństwo przedostania się cieczy zmywającej do kabiny kierowcy i zalania jej wyposażenia  np. urządzeń elektrycznych, mechanicznych itp.

Czy w związku z tym jest wymagane, aby drzwi na przegrodzie posiadały próg o wysokości minimum 10 cm, na  który jest wywinięte szczelne pokrycie podłogi  ?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.