Sulęcin 11-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1398 / AS/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/02/18,  dostawę  ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.  .

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.    

w dniu 10-04-2018 r., wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse w których w zabudowie meblowej będzie zamykany schowek na zamek szyfrowy zamiast na kluczyk (II, pkt. 5, ppkt. a)?

Wyjaśnienie: Zamek szyfrowy jest o wiele lepszym rozwiązaniem z uwagi na częste gubienie się lub łamanie kluczyków.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o doprecyzowanie ile uchwytów sufitowych dla personelu ma być umieszczonych wzdłuż noszy na całej ich długości?

Wyjaśnienie: Standardowo w ambulansie występuję jeden uchwyt sufitowy, który jest wystarczający dla potrzeb załogi.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza jeden uchwyt sufitowy.

3. W związku z wymogiem przygotowania miejsca przewożenia sprzętu medycznego w schowku zewnętrznym prosimy o jednoznacznie wskazanie:

- marki i modelu krzesełka kardiologicznego

Wyjaśnienie: wskazanie przez Zamawiające sprzętu jaki zamierza przewozić w ambulansie pozwoli na optymalne przygotowanie miejsca ich przewożenia.

Odpowiadamy: Krzesełko kardiologiczne STRYKER STAIR PRO 6252

4. Prosimy o dopuszczenie montażu ogrzewania wodnego na etapie produkcji ambulansu.

Wyjaśnienie: od pewnego czasu producent samochodu bazowego wycofał ogrzewanie wodne z możliwych opcji do zamówienia, a tym samym jest niemożliwe spełnienie wymagań Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy o dopuszczenie dwóch akumulatorów o łącznej mocy 184 Ah (2x92Ah), które są wystarczające do poprawnego funkcjonowania ambulansu.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zdublował zapis tylnej sygnalizacji ostrzegawczej w punktach 1.b oraz 1.e i, że wymaga belki w tylnej części zintegrowanej z dachem?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wymaga belki w tylnej części, zintegrowanej z dachem.

7. Czy Zamawiający dopuści pojazd demonstracyjny, zarejestrowany, z roku produkcji 2016, z przebiegiem do 35 000 km?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.