Sulęcin 06-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1309, 1331 / AP/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/03/18,  dostawa leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań :   AP/ZP/03/18   

w dniach: 03-04-2018 r. i 05-04-2018 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

Pytanie nr.1,  dotyczy: Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie  przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne.  Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości .

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr.2, dotyczy:  Zadanie 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym przeliczeniem zamawianej ilości .

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr.3, dotyczy:  Zadanie 8, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara) a nie dotyczy produktu CitraFlow. CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawek chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i  wydłużają czas pracy personelu medycznego. . Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi.  Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie  zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Zadania  nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 29 z Zadania  nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 34 z Zadania  nr 8 i stworzy osobny pakiet?

      Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Firma 2.

 

      Pytanie nr.1 Zadanie nr. 1, pozycja 7 i 66   

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr.1 pozycji nr.7 i 66?

      Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.