Sulęcin 03-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1271, 1281, 1282, 1288/ AP/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/03/18,  dostawa leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań :   AP/ZP/03/18   

w dniach: 30-03-2018 r. i 03-04-2018 r.,  

,wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 zadanie  nr.1, pozycja 29 

1.        Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT),  stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

2.   Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z    
       przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2.

Zadanie nr. 8, pozycja 34   

  1. Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

2.      Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z   
      przeliczeniem zamawianej ilości?
  

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 3.

zadanie nr.6, pozycja 01   

  1. Czy Zamawiający w pak.6 poz.1 wymaga zaoferowania koncentrat pierwiastków śladowych w postaci soli organicznych „Nutryelt” i dopuszcza opakowania ampułka 10ml X 10 szt ?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza

2.  W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 4

Zadanie nr.3, pozycja 40

1.        Czy zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 3, w pozycji nr 40 – (Heparin Hasco Forte 1000j.m.35g żel) -  na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 j.m/g), żel w opakowaniu 30g z odpowiednim przeliczeniem wielkości opakowań, posiadającego takie same wskazania do stosowania i właściwości?

            Odpowiadamy: Tak .Zamawiający dopuszcza.

 

Z poważaniem.