Sulęcin dnia 11-07-2017 r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul.Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/05/17

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póżn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 209 tys. euro ,

na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 12 odrębnych zadań,

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, w poszczególnych zadaniach.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 16-06-2017 r. zostało złożonych 11 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

CREATUS MARTA CHROMICZ

ul. Zajęcza 14 D

70-795 Szczecin

 

zad.9 - 23.815,08 zł.

 

2.

SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

 

zad.10 - 12.528,54 zł.

 

3.

J.Chodacki, A.Misztal "MEDICA' Sp.J

ul. Przemysłowa 4A

 59-300 Lubin

 

zad.4 - 2.970,00 zł.

 

4.

"EURO-MEDICAL" P.H.U.

Dorota Zastawska,

ul. Pieczarkowa 16

62-010 Wronczynek

 

zad.6 - 10.850,76 zł.

 

5.

Euro Trade Technology Sp. z o.o.

ul.Mjr. Semiradzkiego 19

64-920 Piła

 

zad.4 - 4.050,00 zł.

 

6.

Promedica Toruń Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 159 A

87-100 Toruń

 

zad.6 - 4.104,00 zł.

 

7.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

ul.Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice  

 

zad.2 - 134.472,96 zł.

zad.5 -   30.769,79 zł.

8.

ZARYS International Group

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

 

zad.12 - 14.212,80 zł.

9.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul.Żółkiewskiego 20/26

 87-100 Toruń   

 

zad.1 - 150.466,03 zł.

zad.11 - 90.099,00 zł.

10.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA Sp. z o.o

ul.Zwycięstwa 17a

15-703 Białystok

 

zad.7- 8.995,43 zł.

zad.8 -209.895,30 zł.

11.

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

 

zad.6. - 3.175,20 zł.

 

1.  Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad. 1 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 09 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

                        ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń      

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      150.466,03 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

09

60,00

20,00

20,00

100,00

……

…………..

………………..

……………….

……………

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

2. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.2 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 07 – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

                       ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  

cena oferty brutto:                                                                                                                      134.472,96 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

07

60,00

20,00

20,00

100,00

…..

……………..

…………………….

………………

……………

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

3. Zadanie 3 –  unieważniono, art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.4 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 03 – J.Chodacki, A.Misztal "MEDICA' Sp.J

                       ul. Przemysłowa 4A , 59-300 Lubin

cena oferty brutto:                                                                                                                       2.970,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

…..

…………..

………………

……………….

…………….

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

 

 

 

5. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.5 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 07 – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

                       ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  

cena oferty brutto:                                                                                                                      30.769,79 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

07

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

6. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.6 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 11 – SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

                        ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

cena oferty brutto:                                                                                                                      3.175,20 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

04

17,56

20,00

20,00

57,56

06

46,42

20,00

20,00

86,42

11

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona  żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 17-07-2017 r.

 

7. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.7 następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 10 – MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA Sp. z o.o

                       ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok

cena oferty brutto:                                                                                                                      8.995,43 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

10

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

 

8. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.8  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 10 – MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA Sp. z o.o

                       ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok

cena oferty brutto:                                                                                                                   209.895,30 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

10

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona  żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

9. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.9  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 01 – CREATUS MARTA CHROMICZ

                        ul. Zajęcza 14 D, 70-795 Szczecin

cena oferty brutto:                                                                                                                   23.815,08 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona  żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

10. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.10  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 02 – SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

                        ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

cena oferty brutto:                                                                                                                   12.528,54 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona  żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

11. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.11  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 09 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

                        ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń   

cena oferty brutto:                                                                                                                   90.099,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

09

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona  żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

12. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w  zad.12  następującą ofertę:

 

 

Oferta nr 08 – ZARYS International Group  Sp. z o.o. Sp.k.

                       ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

cena oferty brutto:                                                                                                                   14.212,80 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm.), spełniającą wymagania  określone w SIWZ , która uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów.

Oferta uzyskała: 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki Płatności 20%

Razem

08

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona  żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/17  może być zawarta od 13-07-2017 r.

 

 

 

Z  poważaniem