Sulęcin 13-06-2017 r.

 

Uczestnicy postępowania

SPZOZ- 2126, 2127, 2128 / AP/17

 

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne AP/ZP/05 /17 na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 12 odrębnych zadań.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) informuję,

 iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

 materiałów opatrunkowych w rozbiciu na 12 odrębnych zadań. AP/ZP/05/17.         

 

w dniach 12-04-2017 r., 13 -06-2017 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

Zadanie 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany a’5 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Zadanie 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 810ml?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Zadanie 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści podkład o wielkości 34cmx8cm pakowany a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2:

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu 3, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi poliuretanowymi, przeźroczystymi, o grubości 25 mikronów, umieszczonymi na papierze ułatwiającym aplikację o wymiarach 27x40cm dla poz. 1 (pakowanymi po 20 szt. w op. zbiorczym) oraz 40x16cm (pakowanymi po 20 szt. w op. zbiorczym), wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

     Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 3:

1.     Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycje: 1, 2, 3, 4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

      Odpowiadamy: Zamawiający wymaga przedłożenia kart produktowych / technicznych,
     które będą jawne dla zamawiającego. Nie wymaga udostępniania innym Wykonawcom.

2.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ ( wymaga 2 ściągacze).

 

3.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „…falbanki skierowane na zewnątrz…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

4.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „posiadające dwa wskaźniki wilgotności” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

5.     Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 80cm?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

6.     Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 110cm?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

7.     Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycja: 3): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

8.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’88 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4 – 9 kg,

      w przypadku wielkości opakowań Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

9.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 11, pozycja: 4):): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

 

 

Z  poważaniem.