Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

W Szpitalu Powiatowym w Sulęcinie - od strony ul Szpitalnej - zlokalizowana jest jednostka ratownictwa medycznego - Pogotowie Ratunkowe.

Dyspozytornia Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) zlokalizowana jest przy wejściu od strony ul. Szpitalnej. Przyjmuje wezwania do wyjazdów karetek:

  • z numeru alarmowego 999 - bezpośrednio od wzywającego,
  • z numeru alarmowego 112 - za pośrednictwem policji lub straży pożarnej,
  • z numeru (95) 755 2111 (także fax)- bezpośrednio od wzywającego.

Dyspozytornia jest też punktem informacji medycznych dotyczących topografii i funkcjonowania oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych oraz poradni specjalistycznych.


  • ZRM specjalistyczny "S" - całodobowo lekarz + dwóch ratowników medycznych - wyjazdy do nagłych zachorowań z bezpośrednim zagrożeniem życia, wypadków drogowych itp.,

  • ZRM podstawowy "P" - całodobowo dwóch ratowników - pozostałe wyjazdy.

  • Zespół Transportu Medycznego - całodobowo dwóch ratowników - działa poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, wykonuje wszelkie przewozy sanitarne pacjentów zlecane przez lekarzy szpitala, poradni specjalistycznych czy też lekarzy rodzinnych.

Uwaga! Wezwania ZRM powinny dotyczyć pacjentów z nagłym istotnym zagrożeniem zdrowia i życia. Każde wezwanie karetki powoduje, że jest ona przez pewien czas niedostępna dla innego chorego, może bardziej i szybciej potrzebującego ratunku. W dni robocze, w godzinach pracy, wizyty domowe wykonują dla swoich pacjentów lekarze rodzinni.