Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Zapytania ofertowe i ogłoszenia:

POMOC PRAWNA (2018-02-06)

Starosta Sulęciński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późń zm.) od 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Od 1 stycznia obowiązuję rejestracja telefoniczna  w celu ustalenia terminu wizyty::

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się porada może być udzielona za pośrednictwem telefonu, za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie: http://www.powiatsulecinski.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1317

Załączniki:

    materiały własne SPZOZ

    design: www.stronydlaciebie.pl