Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Aktualności i ogłoszenia:

Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego (2017-11-07)

Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sulęcinie za rok 2017 i 2018

Pisemne oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sulęcinie za rok 2017 i 2018”

na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie 69-200 Sulęcin  ul. W. Witosa 7, (sekretariat dyrekcji) w terminie do 16 listopad 2017 roku do godz. 10.00

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Dawid Wygiera - główny księgowy Tel. 95 755 9524: e-mail: d.wygiera@szpital-sulecin.pl

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

    materiały własne SPZOZ

    design: www.stronydlaciebie.pl