Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną ochrony zdrowia, której celem działania jest udzielanie świadczeń medycznych, objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie odrębnych umów, dla wszystkich pacjentów wyrażających wolę leczenia.

Obszar działania zakładu obejmuje zasadniczo teren i populację Powiatu Sulęcińskiego, w szczególności miasta i gminy Sulęcin, Lubniewice i Torzym, gminy Krzeszyce i Słońsk oraz miasto i gminę Ośno Lubuskie z Powiatu Słubickiego. Ponadto w zakładzie są leczeni wszyscy pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, wybierający go na zasadach określonych przez NFZ.

Organem założycielskim jednostki jest Powiat Sulęciński. Jej bieżącą działalnością kieruje Dyrektor, reprezentując ją również na zewnątrz.

Podmiotami SP ZOZ w Sulęcinie wykonującymi bezpośrednio świadczenia lecznicze są: Szpital Powiatowy oraz Poradnie Specjalistyczne. W ramach szpitala funkcjonują ponadto jednostki krajowego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wysokiej klasy działania medyczne w SP ZOZ Sulęcin są realizowane poprzez zatrudnianie kompetentnych i oddanych pacjentom pracowników, stosowanie nowoczesnego sprzętu oraz procedur w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorych. Równocześnie funkcjonowanie zakładu opiera się na rachunku ekonomicznym uwzględniającym realia finansowe kontraktu z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Zapraszamy

* na strony internetowe
* do korzystania z usług medycznych SP ZOZ w Sulęcinie.

Dane teleadresowe przedsiębiorstw Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie:

Dyrekcja, administracja, dział techniczny
Sulecin, ul. Witosa 7
Tel. 95 755 2431, tel/fax (7-15): 95 755 2157

Szpital Powiatowy w Sulęcinie
Sulecin, ul. Witosa 4
Tel. 95 755 2431, tel/fax (24h): 95 755 2111

Przychodnia Wielospecjalistyczna przy SPZOZ Sulęcin
Sulęcin, ul. Witosa 4
Tel. 95 755 2431

Medycyna Paliatywna przy SPZOZ Sulęcin
Sulęcin, ul. Witosa 4
Tel. 95 755 9609


design: www.stronydlaciebie.pl